Norske utvekslingsstudenter i Storbritannia kan miste attraktiv avtale

Hvert år reiser rundt 300 norske studenter på utveksling til Storbritannia med EU-programmet Erasmus+. Ved en såkalt hard brexit vil ikke avtalen gjelde lenger.

Big Ben, Union Jack og EU-flagget

KAN BLI DYRT: Norske studenter som søker på utveksling til Storbritannia med Erasmus+-programmet kan miste avtalen.

Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Mens det britiske parlamentet forhandler om hvordan Storbritannia skal forlate EU, er flere norske studenter nødt til å bestemme seg for hvor de skal reise på utveksling til våren. Velger studentene å dra til Storbritannia, må de regne med stor usikkerhet.

Storbritannia har lenge vært et attraktivt utvekslingsland for nordmenn blant annet på grunn av den lave språkbarrieren og gode universiteter. Hvert år reiser 300 norske studenter på utveksling gjennom Erasmus+-programmet til Storbritannia. Det viser tall fra Kunnskapsdepartementet.

Avtalen innebærer blant annet at studentene slipper å betale skolepenger. De får også et stipend på mellom 450 til 500 euro i måneden. Dersom de reiser for å gjennomføre et praksisopphold, kan de få ytterligere 100 euro per måned.

Dette kan studentene risikere å miste dersom Storbritannia forlater EU uten noen avtale, en såkalt hard brexit.

– Ingenting er sikkert

– Per i dag er dessverre ingenting sikkert, sier Vidar Pedersen, avdelingsdirektør i Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning.

Brexit

I det siste har det vært store demonstrasjoner i byens gater. Eriksson er spent på hvordan det kommer til å se ut til våren.

Foto: HENRY NICHOLLS

– Dersom Storbritannia forlater EU uten en avtale, vil de ikke lenger kunne delta i Erasmus+-programmet, og da vil heller ikke norske studenter som reiser på utveksling til Storbritannia dekkes av den, fortsetter Pedersen.

Han presiserer at de som reiser på utveksling denne høsten, før en mulig brexit, vil være dekket av avtalen under hele oppholdet. Det er de som reiser etter brexit, det er knyttet stor usikkerhet til.

Opp til hvert universitet

Pedersen sier flere universiteter og høyskoler har inngått bilaterale avtaler med universiteter i Storbritannia slik at utvekslingsstudentene skal være sikret en plass ved universitetet uansett utfall av brexit. Flere av avtalene innebærer også at studentene får fritak fra, eller reduserte skolepenger.

– Men dersom Storbritannia ikke lenger er en del av Erasmus+-programmet, er de ikke pliktet til å gi fritak fra skolepenger, derfor må eventuelt universitetene og høyskolene i Norge forhandle om dette, sier Pedersen.

– Må være klar over usikkerheten de møter

Tidligere i år advarte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø norske studenter mot å dra på utveksling til Storbritannia denne høsten.

Nå fraråder hun ikke studenter å dra på utveksling til Storbritannia, men oppfordrer dem til å sette seg inn i usikkerheten rundt brexit.

– Situasjonen i Storbritannia er jo veldig uavklart med hensyn til brexit. Det viktige for meg er at studentene har all den informasjonen de trenger for å ta et veloverveid valg om hvor de skal reise på utveksling, sier Nybø.

Iselin Nybø

Iselin Nybø anbefaler studentene å følge med på Brexit fremover.

Foto: Marte Garmann

Hun påpeker også at flertallet av studenter i Storbritannia ikke reiser med Erasmus+-avtale. Det er rundt 5000 norske studenter i Storbritannia, hvorav 300 av dem er Erasmus-studenter. Det er Eramus-studentene det er knyttet størst usikkerhet til.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger