Vil varsle deg om terror via SMS

Justis- og beredskapsdepartementet ser nå på muligheten for å kunne varsle alle via mobilen dersom Norge utsettes for terror eller andre alvorlige hendelser.

Mobiltelefon

VIL VARSLE DEG: Dersom landet utsettes for terror eller andre alvorlige hendelser, er varsling via SMS en måte å nå de fleste nordmenn på.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) jobbes det nå med konkrete planer om SMS-varsling ved terrorangrep på norsk jord.

– Vi forventer å få et oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av kort tid, bekrefter avdelingsleder Jørn Atle Moholdt i avdeling for sivilforsvar i DSB.

Justis og beredskapsminister Anders Anundsen sier de har arbeidet med dette en tid i departementet, og mener det kan være et viktig supplement til dagens tyfon-varsling.

– Å gi riktig informasjon tidlig, kan redde liv, sier Anundsen.

– Det er viktig at vi tenker nytt og følger bedre med i den teknologiske utviklingen. Det er viktig å utnytte muligheten for å kunne gi presis informasjon direkte til personer i et bestemt område, enten det dreier seg om terror, ulykker eller andre større hendelser hvor det er viktig med rask og presis informasjon.

Personvern og språk

Før et system med omfattende SMS-varsling kan være på plass, må en rekke ulike aspekter utredes. DSB forventer at en slik utredning vil ta tid før endelig godkjenning. I tillegg må det bevilges penger.

Vi forventer å få et oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av kort tid

jørn a. moholdt

Det vil være spesielle utfordringer når det gjelder hensynet til personvern, språk, sikkerhet og hvem som skal gis tilgang til hele mobilnettet, sier Moholdt.

Han forventer at Justis- og beredskapsdepartementets beredskapsavdeling vil legge opp til en bred prosess. Det var fredag ikke mulig å få en kommentar fra beredskapsavdelingen.

LES OGSÅ: Alle osloskolene får terroralarm

Vil nå alle med mobil

DSB vil trolig få en nøkkelrolle i utviklingen av det nye nasjonale varslingssystemet.

En GSM-basert varsling vil være et supplement til dagens tyfonvarsling. Med SMS-varsling er vi avhengige av at mobilnettet er oppe og fungerer, påpeker Moholdt.

Med SMS-varsling er vi avhengige av at mobilnettet er oppe og fungerer

Jørn A. Moholdt

Ifølge DSB vil lokale politimestere trolig få ansvaret for å varsle den delen av befolkningen som oppholder seg i det aktuelle geografiske området.

SMS-varslingen vil også kunne nå ut til hele befolkningen, det vil si alle som har en mobiltelefon, sier Jørn A. Moholdt.

LES OGSÅ: – Derfor har vi høynet beredskap

Testes ut i Norge

Flere kommuner har allerede anskaffet og utprøvet et varslingssystem hvor innbyggerne får en SMS-melding. Et tilsvarende system ble testet ut i mindre omfang under blant annet øvelse «Harbour Ex15» i Oslo i april i år.

Under Blinkfestivalen i Sandnes i sommer sendte kommunen ut 26.522 SMS-varslinger i løpet av to minutter. Hele 93 prosent av mobiltelefonene som oppholdt seg nær basestasjonene mottok meldingene.

Worst-case scenario

I forkant av arrangementet Tall Ships Races i Ålesund i sommer hadde politiet fått utarbeidet en egen terroranalyse fra PST. Denne inneholdt en bred risiko- og sårbarhetsvurdering.

I analysen inngikk beredskapsplaner om masseevakuering, SMS-varsling og bruk av Sea King-helikopter.

– Vi har utarbeidet sikkerhets- og sårbarhetsanalyser, og lagt planer for større hendelser og worst-case scenarioer, sa sikkerhetsansvarlig for Tall Ships Races, Frode Haugen i Sunnmøre politidistrikt, til Sunnmørsposten.

PST varslet via medier

I fjor sommer slo norske myndigheter alarm etter at det ble fremsatt konkrete terrortrusler mot Norge. Blant tiltakene var synlig bevæpnet politi, spesielt på flyplasser, grenseoverganger og viktige trafikk-knutepunkter.

Den økte terrorberedskapen ble kommunisert ut til den norske befolkningen gjennom mediene, og ikke via mobiltelefoner.

– Ved synlig bevæpning må vi varsle folket, ellers vil det fremstå som underlig. Hvis det skjer et terrorangrep er det først og fremst det lokale politidistrikt som håndterer situasjonen, sier seniorrådgiver Siv Alsen i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).

LES OGSÅ: – Fire år er veldig kort tid

Sverige vil ha SMS-varsling

Svenske myndigheter vurderer også å ta i bruk SMS-varsling ved terrorangrep.

– Det som hendte i København og Paris kan også skje her, sier Sveriges innenriksminister Anders Ygeman (s) til Aftonbladet.

SISTE NYTT

Siste meldinger