Hopp til innhold

Norske melkekyr fôres med palmeolje

Uten at hverken bønder eller forbrukere er informert blir kraftfôret til norske kyr tilsatt palmeolje. Bruken av den omstridte oljen øker, blant annet på grunn av «smørkrisa».

Illustrasjon
Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Merete Furuberg 5.2.2014
Foto: Knut Sveen / NRK

– Dette har vi ikke visst om. Vi er helt imot å bruke palmeolje, sier leder i Småbrukarlaget, Merete Furuberg til NRK.

At den omstridte palmeoljen brukes i kraftfôret til kua har Tine og fôrprodusent Felleskjøpet unnlatt å informere om, sier flere melkebønder NRK har vært i kontakt med.

For å møte den økende etterspørselen etter smør, besluttet Tine å øke fettprosenten i melka. Løsningen ble kraftfôr med økt innhold av palmitinsyre som er utvunnet av palmeolje.

Ifølge fôrprodusent Felleskjøpet har palmeoljen flere gode egenskaper.

– Palmeolje er en veldig god råvarekilde, særlig når det er snakk om kyr som både skal produsere mye melk og melk med høyt fettinnhold. Den er også god for kuas vommiljø og fordøyelse, sier Karin Røhne, markedssjef i Felleskjøpet.

Palmeolje er en veldig god råvarekilde, særlig når det er snakk om kyr som både skal produsere mye melk og melk med høyt fettinnhold.

Karin Røhne, markedssjef i Felleskjøpet

Tine: – Et dilemma

Johnny Ødegård

På Tines hjemmesider står det at «Palmeolje er ikke bærekraftig» og at palmeolje vil være fjernet fra alle Tines produkter i løpet av 2013.

– Tine har gjort en god jobb med å fjerne palmeolje fra sine produkter, både av helsemessig grunner og miljømessige. Der har vi kommet veldig langt, sier Johnny Ødegård, direktør i Tine Rådgivning.

– Når dere på hjemmesiden skryter av at dere har sluttet å bruke palmeolje i produkter, hvorfor opplyser dere ikke om at palmeolje brukes i fôret til kyrne?

– Kua får i seg veldig mye, jeg tror det ville blitt en veldig lang liste hvis vi skulle fortelle alt kua spiser. Det er ikke noe vi har tenkt på i alle fall, sier Ødegård.

Hvor heldig synes Tine det er at det brukes palmeolje i kraftfôret til kua?

– Det er et dilemma som vi også synes er vanskelig. Palmeolje fungerer veldig bra for kumagen, men vi ser de etiske dilemmaen som er knyttet til palmeolje. For oss er det viktig å understreke at melka er like god og sunn som tidligere selv om bruken av palmeolje har økt, sier Ødegård.

Hugger regnskog for å få palmeolje

Palmeoljefabrikk i Indonesia
Foto: ROMEO GACAD / Afp

– Dette er en virksomhet som ødelegger regnskog hver eneste dag, sier Dag Hareide, leder i Regnskogfondet. For ham er det nytt at landbruket benytter palmeolje i fôr til dyrene.

– Nylig var jeg i Indonesia, det var så vidt flyet kom ned på flyplassen for lufta var full av røyk fra dem som har tent på regnskog for å starte nye plantasjer. Dette foregår både i Malaysia og Indonesia. 85 prosent av palmeoljen vi bruker i Norge kommer fra disse landene, forteller Hareide.

Felleskjøpet har uttalt til NRK at de har bedt den danske leverandøren, Karlshamn, om å spore palmeoljen som går til norsk produksjon. Målet er å bruke palmeolje som ikke ødelegger regnskog.

– Palmeoljen fra de største produsentene er ikke sporbar, understreker Hareide.

– Hva synes du om at de Tines melkeprodusenter har økt bruken av kraftfôr?

– Det betyr at man oppdager at det indirekte er palmeolje i melka di, når Tine samtidig har vært gode på å ta det ut av andre produkter, her har vi et nytt felt, sier Hareide

– Bør man slutte å bruke palmeolje i fôret som går til norske husdyr?

Det er brukt tropisk tømmer ved 68 nye bygg over hele landet.
Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Jeg ser ikke én grunn til å ha palmeolje i kraftfôr.

– Men betaler ikke vi for at de skal bevare regnskogen i Indonesia og Malaysia?

– Jo, Norge er det landet som bidrar mest til regnskogbevaring i verden og ære være Regjeringen for det. Men den høyre hånd vet ikke alltid hva den venstre gjør, som det står i Bibelen, avslutter Hareide.

– Ingen gode alternativer

Felleskjøpet klarer ikke å produsere kraftfôr til kyr med ekstra høyt fettinnhold uten å benytte produkter som er basert på palmeolje.

– Vi har hele tiden vært åpne om dette, sier Karin Røhne, markedssjef i Felleskjøpet, selv om det er svært sparsomt med om opplysninger om palmeolje på nettsidene til Felleskjøpet.

Det er inntil 3,9 prosent vegetabilsk fett i Felleskjøpets blandinger til drøvtyggere, hvorav palmfettsyrene er den viktigste delen. Røhne bekrefter at de har brukt palmefett over lang tid, og at bruken har økt de siste årene.

– Man lagde jo melk og smør før palmeoljens tid også?

– Det gjorde vi, men da snakker vi om ytelser som er langt lavere enn i dag. Spørsmålet er om vi skal ha en intensiv eller ekstensiv produksjon, det er rammevilkårene som legger til rette for det. Men vi vil gjerne understreke at Felleskjøpet er opptatt av det bærekraftige. Vi vil fortsette en god dialog med våre leverandører om en sertifiseringsordning, sier Røhne.

Også geiter og sauer fôres med palmeolje.

Jeg ser ikke én grunn til å ha palmeolje i kraftfôr.

Dag Hareide, Regnskogfondet

– Kan påvirke melkefettet

Det finnes ingen forskning som viser at melkekvaliteten påvirkes av at kua spiser palmeolje.

– Det eneste som man kan si med sikkerherhet er at palmeolje kan påvirke sammensetningen av fettet i melka, sier Odd Magne Harstad, professor i husdyrvitenskap ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, på Ås.

Tine uttaler at de nøye følger med på fettsammensetningen i melka. Så langt har den ikke endret seg, ifølge deres observasjoner.

Også fôrprodusent Norgesfôr benytter palmeolje i sine produkter.

«Vanlig innblanding av vombestandig fett i våre blandinger til høytytende kyr er fra 1,5 – 3,5%, i snitt ca. 3%. Bruken av vombestandig fett som inneholder et høyt innhold av C16:0 fettsyren (palmitinsyre) i rasjonen til melkekyr er en kjent måte å øke fettprosenten i melk på. Norgesfôr har ikke i nevneverdig grad økt bruken av høy C16:0 produkter da vi i hovedsak har valgt andre strategier for å møte kravet om høyere fettprosent i melka», skriver Norgesfôr i en e-post til NRK.

AKTUELT NÅ