Hopp til innhold

Norske lærere jobbet svart i Spania

Rektoren ved den norske skolen på Gran Canaria innrømmer at de har utbetalt svart lønn til lærere og unndratt både skatt og arbeidsgiveravgift. Lærerne bekrefter ordningen, men sier de selv har jobbet for å rydde opp.

Colegio Noruego

Den norske skolen på Gran Canaria (Colegio Noruego) innrømmer skatteunndragelse.

Foto: CanaryLife.com

To lærere er sagt opp, én har sluttet, og flere står i fare for å miste jobben til høsten. I et brev til foresatte NRK og bladet Utdanning har fått tilgang til blir det opplyst at rektor nå har ryddet opp i det økonomiske rotet.

Det er nå full konflikt mellom lærere på den ene siden og rektor og styret på den andre. Det skal ha vært uryddige økonomiske forhold ved skolen i lang tid.

Innrømmer svart betaling

Mandag ble det sendt ut et brev til alle foresatte ved skolen hvor det blir opplyst om konflikten, som blant annet skal gå ut på at rektor føler seg motarbeidet av sine ansatte, og at rektor nå har ryddet opp i det som blir betegnet som økonomisk rot.

I brevet står det at rektor oppdaget at det har vært en praksis med at enkelte av personalet ved skolen har fått utbetalt deler av sin lønn skattefritt.

"Det som er avdekket er en helt uakseptabel form for avlønning av enkelte lærere, og er i strid med både norsk og spansk lovgivning. Dette innebærer at vår skole har vært involvert i svart betaling til lærere, og at det derved er unndratt både personskatt og arbeidsgiveravgift av disse midlene," står det i brevet.

Videre i brevet står det at styret vil vurdere avskjedigelse av de som var involvert i disse forholdene.

Brevet er undertegnet av advokat Jørn Kristensen, på vegne av styret.

Både rektor Sven Erik Rise og hans advokat har i dag vært utilgjengelige for ytterligere kommentarer overfor NRK.

Ble oppsagt på dagen

Lærerne på skolen bekrefter ordningen med svart lønn.

- Dette har vi vært klar over i mange år, og det har vært en kampsak i klubben, sier Karen Anna Børresen til NRK. Hun en av lærerne som nå har mistet jobben, etter å ha jobbet ved skolen i ti år.

- Vi har villet ordne opp, og det er feil at dette er noe rektor har avdekket nå i høst, slik det påstås i brevet, sier hun til NRK.

Hun er frustrert og oppgitt over situasjonen som har oppstått, og har nå engasjert sin spanske fagforening for å få jobben tilbake.

- Jeg fikk beskjed om at det var kommet inn klager på meg fra elever og foreldre, og måtte gå på dagen.

Selv mener Børresen at årsaken til at hun ble sagt opp var at hun er aktuell til å bli valgt inn i styret i den spanske fagforeningen.

- Finnes ingen kontrollinstans

Anne Lise Drege opplevde også å bli oppsagt på dagen. Hun tok ett års permisjon fra sin stilling ved katedralskolen i Trondheim for å jobbe ved den norske skolen i Spania. Hun sier hun er sjokkert over behandlingen hun har fått.

Anne Lise Drege

Anne Lise Drege er en av lærerne som mistet jobben på dagen ved den norske skolen i Gran Canaria.

Foto: privat

- Jeg fikk ikke vite hvorfor jeg ble sagt opp, men jeg mistenker at jeg ble vanskelig å ha i hus da jeg ble valgt inn som tillitsvalgt og stilte noen kritiske spørsmål til rektor, sier hun.

I ettertid har hun inngått forlik med skolen som erkjenner at oppsigelsen var rettsstridig begrunnet.

Drege mener det største problemet i denne saken er at det ikke finnes en norsk kontrollinstans ved disse skolene, og at de ansatte er underlagt spansk lov som ikke samsvarer med norsk arbeidsmiljølov.

Drege går nå tilbake til sin gamle jobb ved katedralskolen i Trondheim 1. juli.

– Jeg kommer tilbake til en suveren jobb ved en av Norges beste skoler, så jeg er ikke bekymret for min egen framtid. Men jeg vil gjerne komme med en henstilling til norske myndigheter, samtidig som jeg mener det er på tide å informere norske lærere som vurderer å jobbe i utlandet om at rettighetene deres ikke er de samme som i Norge, sier hun til Utdanningsnytt.no.

Utdanningsdirektoratet ser på saken

Skolen er etablert i Spania, men får driftstilskudd fra Norge.

Utdanningsdirektoratet er klar over denne saken, men sier de kun fører kontroll med elevene ved skolen. De har nå krevd en dokumentasjon på at elevens arbeidsmiljø blir ivaretatt, og har gitt skolen frist til 9. juni med å levere denne.

De sier det er teoretisk mulig å holde tilbake statsstøtte, dersom arbeidsmiljøet ikke er tilfredsstillende.

- Men det er ikke vår primære oppgave. Vår jobb er å korrigere situasjonen og gjøre tiltak som er nødvendige for å reetablere en normal situasjon ved skolen, sier Håvard Tvinnerem, leder av tilsynsavdelingen i direktoratet til Utdanning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger