Norske krigsbarn i BBC

Det var åpen høring i Strasbourg i dag i forbindelse med saken norske krigsbarn har fremmet for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), og saken vekker internasjonal interesse. 

Norske krigsbarn i Strasbourg
Foto: Elsebutangen, Kjetil / SCANPIX

BBC radio sendte et program om de norske krigsbarna samtidig med høringen.

Også det franske internasjonale nyhetsbyrået AFP og det britiske Reuters omtaler saken.

- Staten er enig i at det skjedde mishandling og diskriminering. Det er ikke dermed sagt at staten kan lastes, sier statens advokat, Tomas Nelsund, i BBC-programmet.

Foreldet

Statens hovedsynspunkt på krigsbarnsaken er at saken er foreldet.

Kravet fra de norske krigsbarna er at staten må gi oppreisning og en anstendig erstatning for den behandling og de overgrep de ble utsatt for under oppveksten.

Bjørn Lengfelder forteller i BBC-programmet hvordan barn ble plassert i grisebinger og skrubbet i glovarmt vann etter at huden ble skrapet av kroppen.

- Vi må vaske vekk nazilukta, den tyske lukta, var forklaringen ungene fikk på den brutale behandlingen, forteller Lengfelder.

Lenket og merket

Domstolen er ifølge Reuters blant annet blitt fortalt om et tilfelle der en kvinne regelrett ble låst inne som barn, av og til satt i hundelenke, og at hun ble merket med et hakekors i ansiktet da hun var 10 år.

Gerd Fleischer
Foto: CHRISTIAN LUTZ / AP

Fra 1940 til 1947 ble det født mellom 10.000 og 12.000 barn som et resultat av forhold mellom norske kvinner og tyske soldater.

De norske krigsbarna har ikke vunnet frem i rettssystemet, men de er blitt  innvilget en billighetserstatninger av myndighetene på fra 20.000 kroner til  200.000 kroner. De aller fleste som har søkt, har fått 20.000 kroner. 

Behandlingen i dag var en muntlig høring som blant annet skal hjelpe Strasbourg-domstolen til å avgjøre om krigsbarnas klagemål kan realitetsbehandles.

Krigsbarna i Strasbourg

SISTE NYTT

Siste meldinger