Hopp til innhold

Tviler på «skremsel-studie» om havstrømmer

En av verdens viktigste havstrømmer kan være nær kollaps, advarer en ny studie. Men norsk havforsker mister ikke nattesøvnen av den grunn.

Livet på Grønland

Varmere klima får isen til på Grønland til å smelte i rekordfart. Men norske forskere tviler på at det vil få livsviktige havstrømmer i Atlanterhavet til å stanse.

Foto: Heiko Junge / NTB

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Jeg ser ikke noen grunn til umiddelbar bekymring, overskriftene i avisene tatt i betraktning, sier havforsker Marius Årthun ved Universitetet i Bergen til NRK.

Marius Årthun er forsker ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Marius Årthun er forsker og tilknyttet Bjerknes senter for klimaforskning.

Foto: Ingrid H. Onarheim

Han sikter til en nylig publisert studie i anerkjente Nature Climate Change som har skapt overskrifter verden over:

Klimakrise: Forskere ser tegn til at Golfstrømmen kollapser, skriver The Guardian.

Et kritisk havsystem kan være på vei mot kollaps på grunn av klimaendringer, skriver Washington Post.

Også VG har omtalt saken.

Men flere norske forskere mener konklusjonene er dratt altfor langt. En av dem er direktør ved Nansensenteret, professor Tore Furevik:

Faksimile fra Tore Fureviks Twitter-konto
Foto: Skjermdump / Twitter

I strid med annen forskning

Studien handler om det kompliserte systemet av havstrømmer kalt Den atlantiske omveltningssirkulasjonen, som Golfstrømmen er en del av.

I studien advares det mot at det er observert tidlige tegn på at systemet kan være nær «kollaps» på grunn av klimaendringer. Det ville i så fall være svært alvorlig.

Men Årthun mener konklusjonen er i strid med annen forskning:

– Mesteparten av nyere studier har, så vidt meg bekjent, konkludert med at sannsynligheten for kollaps er liten, sier han.

Til daglig forsker han på havstrømmer i Nord-Atlanteren og i Arktis og er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning.

Livsviktig transportsystem

Golfstrømmen

Skjematisk framstilling av varme og kalde strømmer i Atlanterhavet.

Foto: Stefan Rahmstorf (Nature 1997), Creative Commons BY-SA 4.0.

Sakens kjerne er enorm, bokstavelig talt. Den er i fagkretser kjent som AMOC, som er den engelske forkortelsen for Atlantic Meridional Overturning Circulation.

Systemet omtales som «verdens viktigste transportbånd»: Varmt, næringsrikt vann strømmer fra sør til nord og gir mat og varmere klima til dyr og mennesker.

Når vannet kommer langt nok nord, kjøles det ned, synker og strømmer tilbake igjen.

«Motorene» som driver systemet er vind, temperatur og saltinnhold (salt vann er tyngre enn ferskvann). Noe som stadig diskuteres blant forskere, er i hvilken grad klimaendringene tukler med disse motorene.

  • En mulig mekanisme er at økt smelting av is i Arktis og på Grønland fører til mer tilførsel av ferskvann og dermed tukling med «saltmotoren» i nord.
  • En annen mulighet er at varmere atmosfære gjør at vannet mister mindre varme på sin ferd nordover. Dermed blir vannet mindre kaldt på sin vei nordover, og «temperaturmotoren» i strømsystemet svekkes.

Omdiskutert teori om «kollaps»

Blant forskere går diskusjonen om hvor sterke disse mekanismene er. Utfordringen er at man rett og slett mangler gode data for havstrømmer mer enn 20 år tilbake i tid.

En måte å omgå dette på, er å gjøre som forfatteren av den omtalte studien har gjort: Å bruke indirekte variable som temperatur og saltinnhold til å si noe om havstrømmer i tidligere tider.

– Det er en interessant studie og en interessant metode som er brukt, men konklusjonen kan nok diskuteres, sier Årthun.

Han sier det er bred enighet blant forskere om at AMOC kan svekkes som følge av klimaendringer, mens idéen om en snarlig kollaps har mindre støtte.

FNs klimapanel var innom problemstillingen i en rapport i 2019. Der heter det at en svekkelse av AMOC er «veldig sannsynlig», mens en kollaps er «veldig usannsynlig».

Om du er interessert i å lese mer om debatten om AMOC og klimaendringer, kan denne artikkelen fra New York Times anbefales.

AKTUELT NÅ