Norske forbrukere mest misfornøyd i Europa

En undersøkelse som EU har gjennomført viser at norske forbrukere kun blir slått av Bulgaria og Kroatia om jumboplassen når det gjelder å være fornøyd med maten vi kjøper.

Grensehandel

Norske forbrukere har blitt mindre fornøyd med det de kan kjøpe av kjøtt og kjøttprodukter i Norge de siste årene. I Sverige er trenden motsatt, der har forbrukerne blitt mer fornøyd, ifølge EUs consumer markets scoreboard. Undersøkelsen sier ingenting om prisen på kjøttet er en faktor som påvirker oppfatningene.

Foto: Aslak Ballari

EUs ferske forbrukerundersøkelse «Consumer Markets Scoreboard» måler hvor fornøyd forbrukerne er med det de kjøper i alle medlemslandene samt Norge og Island.

Av de totalt 30 landene, er norske forbrukere på bunn når det gjelder å være fornøyd med kjøp av kjøtt- og kjøttprodukter, samt frukt og grønnsaker.

Gunstein Instefjord, fagdirektør for mat og handel i Forbrukerrådet

Gunstein Instefjord, fagdirektør for mat og handel i Forbrukerrådet

Foto: Johan B. Sættem

– Det er bare to land i Europa hvor de er mindre fornøyd enn det vi er i Norge, og det er i Bulgaria og Kroatia. Det sier sitt, sier Gunstein Instefjord, som er fagdirektør for mat og handel i Forbrukerrådet.

– Må forvente bedre

Han sier at selv om Norge er et langstrakt land og det kan være krevende å distribuere ferskvarer og avstander, er resultatene for dårlige.

Og enda svakere enn da tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2013.

– Norske forbrukere har gitt sin dom. Sammenlignet med andre europeiske land er nordmenn tydelig mindre fornøyd med både kjøttet, grønnsakene og frukten de kjøper. Vi må kunne forvente bedre enn dette, sier Instefjord.

Dårligere skåre enn Romania og Ungarn

Men til tross for elendige resultater, får ikke det direktør Kjell Rakkenes i det bondeeide kjøtt- og fjærkresamvirket Nortura til å miste troen.

– Jeg er overrasket. Med den kvaliteten vi har på norske kjøttråvarer burde vi ha de mest fornøyde forbrukerne i Europa, det burde det ikke være noen som helst tvil om, sier Rakkenes.

Likevel viser altså tallene at Norge skårer betydelig svakere i matmarkedet enn land som Romania og Ungarn.

– Jobber for å tilby kundene et best mulig utvalg

NHO Handel ønsket mandag ettermiddag ikke å kommentere uten å kjenne bakgrunnen for tallene.

Heller ikke hovedorganisasjonen Virke, som organiserer Coop og Norgesgruppen, hadde mulighet til å svare på NRKs spørsmål mandag ettermiddag.

Direktør Bård Gultvedt i Norgesgruppen sier at de tar undersøkelsen på alvor, men at de så langt ikke har fått satt seg inn i grunnlaget for tallene.

– Vi jobber kontinuerlig for å gjøre kundene våre fornøyde og tilby et best mulig utvalg av ferske kjøttprodukter, sier Gultvedt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger