– PISA-undersøkelsen er ensidig

Elevorganisasjonen etterlyser en PISA-undersøkelse som tester elevene i flere fag. Resultatene fra 2015 ble lansert i dag.

Sylvia Lind

Leder i Elevorganisasjonen, Sylvia Lind.

Foto: Elevorganisasjonen / Elevorganisasjonen

Norske 15-åringer gjorde det bedre i PISA-undersøkelsen i 2015 enn i 2012. Den tester ferdigheten til verdens 15-åringer i naturfag, matte og lesing.

Sylvia Lind, leder i Elevorganisasjonen, er kritisk til PISA-undersøkelsen.

– PISA sier ingenting om for eksempel praktisk-estetiske fag eller demokratiforståelse. Dette er to områder som er meget viktige for en god skole, sier Lind.

For smal

Med en 24.-plass ligger Norge over snittet for OECD-landene

Lind synes det er bra at Norge ligger over gjennomsnittet, men mener testen er for smal.

– Skolepolitikken må ta høyde for mer enn kun PISA-resultater. Vi opplever at ensidige tolkningen av den har fått definere for mye av debatten om norsk skolen, sier Lind.

Kunnskapsminister Tørbjørn Røe Isaksen sier at politiske tiltak har bedret resultatene.

– Vi ser at satsingen på realfag har gitt resultater. Men vi er ikke i mål, sier Isaksen.

Følger ikke komeptansemål

Svein Sjøberg, professor i pedagogikk, sier PISA-undersøkelsen forteller lite.

– Jeg er kritisk til PISA sin rolle som premissleverandør. Den forholder seg ikke til norske eller andre lands kompetansemål i skolen, sier Sjøberg.

Han understreker at imdlertidig at resultatene er gode.

– Det er gledelig at vi gjør det bedre. Men undersøkelsen sier ingen ting om årsak og virkning, sier han.

Fremgang

I den siste PISA-testen ble det lagt mest vekt på naturfag. Elevene ble også målt i matematikk og lesing.

Siden forrige PISA-underøkelse i 2012 har norske elever hatt en fremgang på fem poeng i lesing, tre poeng i naturfag og ett poeng i matematikk.

– Mye tyder på at vi er på rett vei. Vi må takke lærere og rektorer for den viktige jobben de gjør, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kjønnsforskjeller i lesing

Det er i lesing norske elever gjør det best. Norge har prestert med en 7. plass.

– I norsk skole har vi hatt en innstats på leseopplæring over lang tid. Det nytter, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen.

Fornøyd

Direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilsen, men satsningen på lesing har gitt resultater.

Foto: Emrah Senel / NEK

Men det er store forskjeller på guttenes og jentenes leseferdigheter. Jentene ligger et helt skoleår foran guttene. I alle land OECD-land leser jentene bedre.

– Vi har ikke nok kunnskapsgrunnlag om hva vi skal gjøre for å endre på dette. Det viktigste er nok å motivere guttene til å lese mer, sier Nilssen.

Matte og naturfag vanskelig

I matematikk finner man Norge på en 14.plass i matematikk, og 18. plass i naturfag.

– Vi har nok satset i kortere tid på realfag enn i lesing. Vi må fortsette å ha et trykk på lærekompetansen og elevenes motivasjon i disse fagene, sier Nilssen.

Tabell PISA

Resultater i naturfag for OECD-landene. Land med et resultat som ikke er signifikant forskjellig fra det norske resultatet, er markert med grått.

Foto: UDIR / UDIR

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger