Hopp til innhold

Norske eldre er de minst ensomme i Europa

En ny undersøkelse fra velferdsforskningsinstituttet NOVA viser at eldre er mindre ensomme enn det ofte gis inntrykk av.

Gerd Bakke Hanssen

Gerd Bakke-Hanssen (81) håper å holde seg frisk og aktiv lenge ennå

Foto: Tom Ingebrigtsen, NRK

– Jeg spiller golf og bridge og har mange venner jeg har kontakt med, sier Gerd Bakke-Hanssen (81) fra Oslo.

Hun mener det finnes så mange aktiviteter eldre kan være med på, at det ikke er noen grunn til å være ensom, så sant man er frisk.

– Jeg er heldig som har arvet genene fra faren min, sier hun.

Myte om ensomhet

Thomas Hansen, NOVA

Thomas Hansen fra NOVA forsker på de eldres livssituasjon

Foto: Tom Ingebrigtsen, NRK

Rundt ti prosent av eldre her i landet er ofte plaget av ensomhet, viser undersøkelsen som velferdsforskningsinstituttet NOVA har gjennomført. Det er færre enn det vanligvis gis inntrykk av, sier forsker Thomas Hansen.

– Mange tror at ensomhet er en naturlig del av alderdommen, men det er i stor grad er en myte. Andelen som er ensomme er relativt stabil fra tidlig voksenliv og langt ut i alderdommen, sier han.

Store forskjeller

Undersøkelsen, som baserer seg på intervjuer med 35.000 personer i 13 europeiske land, viser at eldre i her i landet er de minst ensomme i Europa.

Norge er riktignok det eneste nordiske land som er med, og forskerne tror situasjonen for eldre i resten av Norden er omtrent som i Norge. Andre vesteuropeiske land, som Tyskland og Frankrike, følger et stykke bak, mens ensomheten blant eldre er mye større i deler av Øst-Europa.

Norske eldre menn er de minst ensomme i Europa, kun 9,6 % av de mellom 71–80 år er ensomme. Grafikk
Foto: Mari Grafsrønningen / NRK
Norske eldre kvinner er de minst ensomme i Europa, kun 10,5 % av de mellom 71–80 år er ensomme. Graf
Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Flere årsaker

Relativt god økonomi og helse blant mange norske eldre gjør at de kan være aktive lenge. I tillegg er velferdsordninger viktige.

– Gode velferdsordninger, som for eksempel aktivitetstilbud for eldre, er med og bidrar til at særlig de med dårlig helse og økonomi, kan delta sosialt, sier Hansen.

Forskerne har ikke tatt hensyn til kulturelle forskjeller i synet på ensomhet. Dermed kan det hende at eldre i en del land sør og øst i Europa har høyere forventninger om å bli tatt vare på i eldre år, og dermed lettere føler seg ensomme hvis dette ikke skjer. Men Hansen mener dette bare utgjør en liten del av forklaringen.

De aller eldste

Når folk blir noe over 80 år øker ensomheten for mange, ikke minst fordi stadig flere da blir rammet av sykdom og tap av livspartner.

– Norge kommer relativt bra ut også blant de aller eldste, men livets siste fase kan være tung for mange, sier Hansen.

Gerd Bakke-Hansen (81) håper hun kan være aktiv i mange år ennå.

– I golfklubben har vi en dame på 92 år som fortsatt spiller, og går på turer, og er aktiv. Så jeg håper jo at det samme kan gjelde meg, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger