Hopp til innhold

Norske biler kjører på palmeoljeprodukter

Stortinget ville ha klimakutt og vedtok mer innblanding av biodrivstoff i bensin og diesel. Resultat: Norske bilister kjører rundt på palmeoljeprodukter som kan føre til regnskogdød.

Regnskog, biodrivstoff

Biproduktet fra produksjon av palmeolje som brukes i drivstoff i Norge i dag, bidrar direkte til avskoging av regnskogen.

Foto: Reuters/Stig Jaarvik/NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Miljøbevegelsen jublet da Venstre fikk fjernet biodrivstoffavgiften i budsjettavtalen med regjeringen i fjor høst.

Fra 1. oktober skulle bensinstasjonskjedene øke andelen biodrivstoff i bensin og diesel til 5,5, prosent fra 3,5 prosent. Planen er å øke til 7 prosent neste år.

Samtidig fjernet Stortinget veibruksavgift på alt biodrivstoffet selskapene selger over 5,5 prosent.

Resultatet er at alle bensinstasjonskjedene i Norge NRK har vært i kontakt med bekrefter at de enten har oppfylt eller straks kommer til å oppfylle de økte kravene ved å importere drivstoff basert på et palmeoljeprodukt, PFAD.

Bidrar direkte til avskoging

PFAD står for Palm Fatty Acid Distillate, og er et biprodukt som framkommer ved produksjon av palmeolje.

Regnskogfondet, som i fjor samlet inn 183 millioner kroner gjennom TV-aksjonen fra nordmenn som ville redde regnskogen, mener derfor at bruken av PFAD bidrar til å øke etterspørselen etter palmeolje generelt.

– PFAD kommer fra oljepalmene i Sørøst-Asia. Dette er et produkt som bidrar direkte til avskogingen av regnskogen, det er ikke etter Regnskogfondets mening et miljøvennlig produkt, sier daglig leder Lars Løvold.

Tvinges til å bruke palmeoljeprodukt

Alex Guindos

Alex Guindos i Uno-X Forsyning.

Foto: Per Onsheim / NRK

– I dieselen vi selger i Norge blander vi avfall fra palmeoljeproduksjon, sier Alex Guindos, daglig leder i Uno-X Forsyning.

Uno-X er fjerde største kjede i Norge med nær 400 stasjoner.

Hvorfor gjør dere det?

– Vi gjør det fordi vi må oppfylle omsetningskrav på biodiesel og biodrivstoff i det vi selger.

Hvorfor kan dere ikke bruke andre ting i stedet?

– Det er begrenset biodiesel i det internasjonale markedet. Vi prøver å få tak i det som oppfyller alle kravene i norsk regelverk, sier Guindos.

Markedet domineres av palmeolje

Den samme historien får NRK fortalt fra alle kjedene. Det er rett og slett ingen alternativer til palmeoljeproduktet i dag.

I Europa produseres det nå om lag 6 milliarder liter HVO-drivstoff (hydrogenert vegetabilsk olje). Statoil anslår at fem av disse er basert på palmeoljeprodukter, mens Esso anslår at palmeolje utgjør om lag 70 prosent av markedet i dag.

Pål Heldaas

Pål Heldaas i Statoil Fuel & Retail ser ikke andre alternativer enn å bruke avfall fra palmeoljeproduksjon.

Foto: Per Onsheim / NRK

Kommunikasjonssjef Pål Heldaas i Statoil Fuel & Retail sier det er begrenset hvilke råvarer man kan bruke når man skal gjøre transportbransjen i verden og Europa mer miljøvennlig.

– Vi forsøker i det lengste å bruke råvarer fra andre steder, men det europeiske markedet er helt dominert av produkter basert på palmeolje og –avfall, og disse produktene er på vei til Norge.

I det norske markedet ser vi ikke noe annet alternativ enn å importere drivstoff basert på palmeråstoff, sier Heldaas.

Og det er en direkte konsekvens av Stortingets vedtak?

– Ja, det er avgiftspolitikken og omsetningspåbudet.

Kan være verre enn fossilt drivstoff

Lars Løvold i Regnskogfondet mener politikerne bare har tatt med halve regnestykket.

– De direkte utslippene fra bilmotoren vil jo være lavere enn fra fossilt drivstoff. Men når man ser bort fra hvordan dette produktet er produsert, nemlig på svære plantasjer i Indonesia og Malaysia, som vi vet produseres på en måte som har vært hovedårsak til avskoging i alle disse årene, så betyr det at man bare har tatt med halve regnestykket, og da er det jo lett å komme gunstig ut.

Lars Løvold

Lars Løvold mener PFAD kan være like ille som vanlig bensin.

Foto: Per Onsheim / NRK

– Tar man med hele regnestykket, så spørs det, deler av denne PFADen kan være like ille som vanlig bensin, sier Løvold.

Og verre?

– Den kan være verre, for hvis den dyrkes på karbonrik torvmyr i Indonesia, som noe av det gjøres, vil utslippene overgå utslippene fra olje- og gassektoren.

Løvold får støtte fra forsker Christian Weber ved Transportøkonomisk Institutt. Han forsker på den voldsomme veksten av biodrivstoff som følge av at alle land vil kutte klimagassutslippene.

– Som det ser ut i dag, hvis disse palmeoljeproduktene fører til at man hugger mer regnskog, og økt etterspørsel vil sannsynligvis føre til det, da er dette skadelig og kommer til å gi en effektiv klimapåvirkning som kan være verre enn å bare brenne fossilt drivstoff, sier han.

Venstre angrer ikke

1. oktober i fjor uttalte Venstres nestleder Ola Elvestuen:

– Biodiesel er helt nødvendig for å få fart på omstillingen i transportsektoren. Samtidig kan vi få en ny start på norsk skogindustri. Økt omsetningspåbud vil gi mer bruk av biodrivstoff, som gjør at vi kutter utslipp, tar i bruk fornybare alternativer, og bygger en norsk næring for fremtiden. Alt dette er viktige for det grønne skiftet.

Ola Elvestuen

Venstres nestleder Ola Elvestuen mener fortsatt det er riktig å bruke mer biodrivstoff.

Foto: Per Onsheim / NRK

Når det nå viser seg at det økte omsetningspåbudet Venstre fikk igjennom har ført til en svært tvilsom klimaeffekt, og at norske biler ruller rundt på palmeoljeprodukter, sier Elvestuen:

– Vi har gjort et riktig vedtak om å bruke mer biodrivstoff. Nå må vi sørge for at kvaliteten på det drivstoffet også blir like bra.

Er det et riktig vedtak all den tid det fører til at nordmenn kjører rundt med palmeoljeprodukter på tanken?

– Det er et riktig vedtak fordi det blir mer produksjon av biodrivstoff, og det blir mer produksjon av biodrivstoff som er i henhold til de riktige bærekraftkriteriene..

Problemet er også tilgangen til alternativer. Da har du skapt et marked for palmeoljeprodukter i Norge?

– Som vil bli et marked for bærekraftig drivstoff, for dette drivstoffet vil fases ut når vi får en større produksjon, sier Elvestuen.

Ny råvare kan ta mange år

Men den største aktøren i markedet, Statoil, er langt fra like optimistisk.

– Jeg besøkte den største leverandøren vi bruker, og som forsker på å finne ny råvare til å fremstille dette veldig gode dieselproduktet. De ba oss vise stor tålmodighet, fordi det tar lang tid å finne ny råvare, og det er en råvareskvis når vi nå skal erstatte fossil diesel som brukes i enorme mengder. Det vil ta lang tid, sier Pål Heldaas i Statoil Fuel & Retail.

– Inntil videre er det europeiske markedet for syntetisk biodiesel fullstendig dominert av palmeolje og palmeavfall, sier han.

Vi snakker mange år?

– Det vil jeg regne med.

AKTUELT NÅ