Norsk syriakriger dømt for terrorvirksomhet

En 24 år gammel mann fra Fredrikstad er dømt til åtte års fengsel for å ha deltatt i terrorhandlinger i Syria. Forsvareren mener dommen er urimelig.

Terrordømt sønn med pistoler

Ishaq Ahmed er den første nordmannen som blir idømt en så streng straff som åtte år i fengsel for å ha deltatt i terrorhandlinger, og for å ha inngått forbund.

Foto: PST

Tiltalte poserte med våpen

24-åringen poserte med våpen i Syria ved flere anledninger. Bildene ble lagt frem i retten av påtalemyndigheten.

Foto: PST

Nordmannen Ishaq Ahmed var tiltalt for å ha reist til Syria, der han ifølge påtalemyndigheten har vært fremmedkriger for Den islamske staten (IS) og Jabhat al-Nusra.

«Utgangspunktet ved konkret straffutmåling er handlingenes objektive grovhet og graden av skyld tiltalte har utvist. Det dreier seg her om flere måneders bevæpnet deltakelse som stridende i væpnede styrker i Syria for terrororganisasjonene ISIL og Jabhat al-Nusra», heter det i dommen.

Domstolen mener at Ahmed har bidratt til å styrke terrororganisasjonene militært og bidratt til deres territorielle kontroll i Nord-Syria.

– Inngikk forbund

Aktor Geir Evanger mener 24-åringen fremsto som en væpnet fotsoldat, og viste frem flere bilder der tiltalte poserer med automatvåpen og rakettkastere.

Den terrordømte hevder selv han reiste til Syria for å drive humanitært arbeid, men innrømmet også å ha vært væpnet vakt på grensen mellom Syria og Tyrkia.

«Retten er ikke i tvil om at tiltalte var klar over at han deltok i terrororganisasjoner som allerede hadde tatt skritt for å realisere sine må med ulovlige midler», heter det i dommen.

Evanger la ned påstand om åtte års fengsel i sin sluttprosedyre, og har altså fått medhold i dette.

Kravet om en så streng straff ble begrunnet med at 24-åringen skal ha inngått et såkalt forbund med andre fremmedkrigere (se faktaboks).

Retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter i saken.

– Urimelig

24-åringens forsvarer, Thomas Randby, vil i løpet av kort tid gjennomgå dommen med sin klient og vurdere en anke til lagmannsretten.

Forsvarer Thomas Randby

Den terrordømte nordmannens forsvarer, Thomas Randby, er både uenig i og skuffet over dommen.

Foto: Anne Longvik / NRK

– Jeg registrerer at tingretten har et annet syn på bevisene enn det min klient og jeg har, og er både uenig i og skuffet over dommen, sier Randby.

Han mener straffen på åtte års fengsel er urimelig.

– I tillegg til at jeg mener skyldspørsmålet er uriktig avgjort, er det min oppfatning at straffutmålingen under enhver omstendighet er meget streng, sier Randby.

Det er andre gang en sak med norske fremmedkrigere fra Syria går for en norsk rett. I mai ble tre personer dømt til fengsel i inntil fire år og ni måneder for tilknytning til IS.

– Et alvorlig internasjonalt problem

Retten legger til grunn for den strenge straffen at «terrorhandlinger er et svært alvorlig internasjonalt problem, som hvert år tar mange uskyldige liv, skader et stort antall personer og ødelegger store materielle verdier».

Videre vektlegges frykten terroren skaper i sivilbefolkningene, og at de lovlige statsmyndighetene destabiliseres.

«Det er derfor allmennpreventivt svært viktig å reagere strengt ved domfellelse for å inngåelse av terrorforbund og deltakelse i terrororganisasjoner, slik at bl.a. potensielle fremmedkrigere i terrororganisasjoner om mulig blir avskrekket».

Ishaq Ahmed kom tilbake til Norge med en skuddskade i beinet i fjor, og ble pågrepet av PST da han landet på Oslo Lufthavn. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Den terrordømte er utdannet sveiser, men har vært uten arbeid. Han er ikke tidligere straffet.

SISTE NYTT

Siste meldinger