Hopp til innhold

Norsk skog nedprioriteres til fordel for naboland

Norge og oljefondet investerer milliarder av kroner i svensk og finsk skogindustri, men i Norge investeres det nesten ingenting.

Norsk skog

NORGE VS. NABOLAND: Mens Norge og oljefondet investerer milliarder av kroner i svensk og finsk skogindustri, investeres lite i samme sektor i Norge. LOs nestleder Hans-Christian Gabrielsen etterlyser et milliard-fond med navn Fornybar AS, som skal avlaste privat risikokapital.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Gjennom Statens pensjonsfond utland har Norge investert til sammen 22,2 milliarder kroner i svensk og finsk skogindustri. I Norge har staten, gjennom Investinor, investert 97 millioner.

Det vil si 229 ganger så mye i skogindustri i Sverige og Finland som i egen skogindustri i Norge.

Det vil LO ha en slutt på og etterlyser et nytt milliardfond som kan utvikle grønne bedrifter også her i landet.

– Staten investerer i samme bransje i våre naboland, som vi gjør i Norge. Hvorfor er de lønnsomme og ikke våre? Jeg tror vi må se på hvilke virkemidler vi tar i bruk, sier Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO.

Hans Christian Gabrielsen

LO og nestleder Hans-Christian Gabrielsen etterlyser større tempo for å etablere et grønt milliardfond til bedriftene som gjør det grønne skiftet – for eksempel ved å lage bioenergi.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Han mener bioøkonomi og biodrivstoff kan være en ny kilde til arbeidsplasser, ny verdiskapning og løsningen på å nå klimamålene Norge har satt seg – om vi bare satser litt.

– I dag har vi flere gryteklare prosjekter liggende klare. Det vi ikke har klart er finansiering og investorer som er klare til å gå inn i disse prosjektene. Investorer sier risikoen er høy, og da trenger vi risikodempende virkemidler. Det har vi ikke i dag, sier Gabrielsen til NRK.

Nestlederen i LO mener det går for tregt med å konkludere alle diskusjonene, planene og utvalgene om støtte til grønne investeringer i Norge.

– Siden 2013 har bio- og skognæringen ligget med brukket nakke. Dette må vi snu nå, sier han.

Leder i Norsk industri Stein Lie-Hansen

Leder i Norsk industri Stein Lier-Hansen.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Gabrielsen får støtte av Stein Lier-Hansen, leder av Norsk Industri, som mener vi trenger bedre rammebetingelser.

– Vi må bruke fornybare ressurser mer effektivt, som en erstatning for fossile ressurser. Det gjelder bioenergi og andre produkter basert på trevirke, sier Lier-Hansen.

Stortinget har også bedt om et fond som kan hete Fornybar AS. Men ennå er alt i det blå. Så når gamle fabrikktomter på Tofte og Follum blir åsted for ny produksjon av drivstoff basert på biomasse, er det naturlig med hjelp av finske og svenske investorer.

Det er ikke noe galt med utenlandsk kapital som vil til Norge, men nå må vi satse selv også.

Hans-Christian Gabrielsen, LO

Regjeringen har også inndratt den halve milliarden i Investinor, tidligere i høst, fordi de ikke fant prosjekter.

– Er ikke prosjektene gode nok?

– Jo, det er jeg ikke enig i, utlendingene investerer jo i Norge. Og det er nesten viktigere at vi er et godt vertsland for å investere i moderne industri enn at Norge investerer i Norge, sier Lier-Hansen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger