Hopp til innhold

Norsk selskap med storstilt palmeoljeproduksjon i Colombia

Et norsk selskap vil dyrke så mye palmeolje i Colombia at de kan dekke 7,5 prosent av det norske dieselforbruket.

Palmeoljeplantasje, Los Llanos, Colombia

COLOMBIA: C2Biotrade har plantet palmeoljetrær på såkalt degradert beiteområde i Altillanura i et område som kalles for Los Llanos i Colombia. Palmeoljen herfra er beregnet til å redusere utslippene med 134 prosent i forhold til fossil diesel. 

Foto: Henrik Wiig / C2Biotrade

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Bensinstasjonskjeden St1 har inngått en intensjonsavtale C2Biotrade, som planlegger å produsere 250.000 tonn palmeolje for biodiesel. Så langt har de plantet et område på 625 hektar.

Ambisjonene til administrerende direktør, Henrik Wiig lar seg ikke stagge av stormen rundt palmeolje i norsk biodrivstoff. Palmeoljeproduksjon er en viktig årsak til ødeleggelse av regnskog.

Mer palmeolje i norsk biodiesel enn noensinne

– Ingen gråter om utarmet, treløs slette i Colombia forvandles til grønne plantasjer. Det er heller et klimamål i seg selv. Våre trær fanger mer CO₂ enn utslippene fra produksjonen, sier Wiig.

Wiig blar i miljøkonsekvensutredningen for plantasjen sin og trekker frem tall som skal overbevise om at palmeoljen har fått ufortjent dårlig rykte.

Henrik Wiig, adm. direktør, C2Biotrade

Henrik Wiig, administrerende direktør i C2Biotrade

Foto: Resgrow

Han skryter av at selskapet hans skal skape 6000 nye arbeidsplasser, og integrere kokadyrkere og geriljasoldater, og slik bygge den skjøre freden i Colombia.

– Bærekraft med bismak

Entusiasmen er langt mindre irrgrønn når vi snakker med Mariel Støen ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo.

– Det er vanskelig å forstå at et land som Colombia, med så mange voldelige konflikter om rettighetene til jorda, skal hjelpe Norge å nå sine klimamål.

Også Regnskogfondet kan styre sin begeistring.

– Når stadig mer bærekraftig palmeolje går til diesel, vil matvareindustrien måtte ty til palmeolje fra regnskogen, sier leder for kampanje- og policyavdelingen, Nils Hermann Ranum.

WWF Colombia har ikke sett konkret på bærekraften i prosjektet til C2Biotrade, men skriver i en e-post til NRK at de på generelt grunnlag er bekymret for hva slags påvirkning et slikt prosjekt ville ha på naturmangfold og vannforvaltning i området.

Etterlyser nyansert debatt

– Det er trist at Regnskogfondet nekter å skille mellom god og dårlig palmeolje for biodiesel.

Wiig forteller at området i Altillanura er kjøpt fra staten, som har garantert at eiendomsforholdene er avklart. Og ingen bønder, urfolk, matproduksjon eller beitedyr er blitt fortrengt, hevder Wiig.

I tillegg skal de ikke forstyrre vannføringen i elvene, fordi palmene kun skal vannes av regnet som faller fra himmelen.

Frukten fra palmeoljetreet

Frukten fra palmeoljetreet blir til olje som kan brukes i biodiesel. Kjernen kan brukes til å lage dyrefôr av.

Foto: Reuters

Ifølge Professor Torbjørn Haugaasen ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU i Ås er det dessuten mer biomangfold i palmeoljeplantasjer enn i degraderte beiteområder i denne regionen.

– Hvis man skal produsere palmeolje noe sted, så er det på slike beitemarker, fordi det har minimal effekt på biomangfoldet.

Det er bedre å ha palmeolje man faktisk vet hvor kommer fra og som ikke har ført til avskoging, når man først har bestemt et omsetningskrav for biodiesel, mener Haugaasen.

Altillanura, Colombia: Så langt har C2Biotrade kjøpt opp 9000 hektar av sletten her for å dyrke palmeoljetrær.

Rekordmye palmeolje i norsk biodrivstoff

46 prosent av biodrivstoffet i Norge var palmeolje i fjor. Det er over tre ganger så mye som året før, viser fersk statistikk fra Miljødirektoratet.

En rekke miljøvernorganisasjoner mener tallene er katastrofale for biodrivstoffsatsingen.

– Hvis ikke vi får bort palmeoljen, risikerer vi at hele biodrivstoffsatsingen i Norge står på spill. Og vi trenger biodrivstoff for å nå klimamålene, sier Kari Asheim, fagansvarlig for transport i Zero.

Stortinget, med blant andre SV i spissen, har sagt at bruken av palmeolje skal ned.

– Tallene viser at bruken av såkalt avansert biodrivstoff laget av avfall også øker kraftig. Det er gledelig, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV.

Både han, miljøbevegelsen og flere av drivstoffkjedene mener det er fullt mulig å satse på fornybart drivstoff uten å måtte ta i bruk palmeolje.

Tvilsom miljøgevinst fra norsk skog

AKTUELT NÅ