Norsk politi tar kontakt med Sverige om fakturabløff

Justisdepartementet forventer at norsk politi tar fakturabløff mer på alvor. Nå tar Oslo-politiet opp telefonrøret for å få til en bedre dialog med svenske kolleger.

Gro Smogeli

RINGER: Visepolitimester Gro Smogeli i Oslo-politiet sier de nå vil ta kontakt med kolleger i Malmö for å finne ut om det er mer som kan gjøres med fakturabløff-selskaper.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Etter NRKs saker om hvordan norske bedrifter og organisasjoner blir forsøkt lurt av svenske aktører tar nå politiet kontakt med sine kolleger.

– Vi vil nå kontakte svensk politi for å finne ut om de har informasjon vi kan ha nytte av, og motsatt, sier visepolitimester Gro Smogeli ved Oslo politidistrikt til NRK.

Les også: Politiet sender bedragerianmeldelser fram og tilbake over grensa
Les også: Svindler frivillige organisasjoner

NRK kunne før helga fortelle hvordan både bedrifter og veldedige organisasjoner i Norge føler seg lurt for store summer av personer og selskaper som selger produkter og tjenester de egentlig ikke vil ha. Da uttrykte svensk politi at det var lite samarbeid på tvers av grensen.

– Jeg må nok si at vi ikke har noe samarbeid, svarte Stefan Larsson i svensk politis spesialgruppe for etterforskning av slike saker i Malmö.

Norsk politi sa de henviste sakene til Sverige fordi gjerningspersonen og dermed også det mulige straffbare forholdet hadde skjedd der. De fastholder at hovedansvaret er i Sverige, men vil nå forsøke å få til et bedre samarbeid.

– Så lenge det er straffbare forhold som går over landegrensene, som det kan tyde på her, må vi jo ta en konkret vurdering og sette oss ned og se hvor er det problemer, sier Smogeli.

Samtidig forteller hun at Oslo-politiet har mottatt få anmeldelser for fakturabløff fra Sverige, og at derfor ikke har vært naturlig å drive etterforskning av sakene. De etterforsker noen saker om katalogsvindel, men da i hovedsak knyttet til virksomhet som har både offer og mulige gjerningspersoner i Norge.

– Hvorfor har det ikke vært noe samarbeid i disse sakene tidligere?
– I de konkrete sakene her så har jeg lyst til å si at Oslo ikke har hatt anmeldelser på det. Så derfor blir det litt oppkonstruert at vi skal samarbeide om noe som vi ikke har en anmeldelse å utøve etterforskning på, sier visepolitimester Smogeli.

– Men nå vil dere altså kontakte svensk politi?
– Vi vil finne ut om det er noe som vi ikke vet der, som andre vet. Om det er noe som Oslo har ansvar for så skal vi selvfølgelig ta vår del av ansvaret, svarer visepolitimesteren.

Stefan Larsson

STORE ETTERFORSKNINGER: Stefan Larsson i Malmö-politiet har hatt flere store saker i Sverige mot fakturabløff-selskaper, og forteller at de ser mange norske ofre.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Svensk politi: – Mange ofre fra Norge

At det ikke er kommet inn anmeldelser til politiet i Oslo betyr ikke nødvendigvis at det ikke har skjedd forsøk på lureri eller bedragerier også mot ofre.

Svensk politis bedragerienhet i Malmö har mottatt anmeldelser fra nordmenn, og i tillegg merker de seg hva de finner i datasystemer de beslaglegger i svenske etterforskninger.

– Vi ser ofre for fakturabedrageri og opplegg for videre virksomhet i Norge i beslaglagte datasystem, sier Stefan Larsson hos politiet i Malmö.

Les også: Hør samtalen: – Jeg tror du prøver å svindle meg

Larsson forteller at antallet ofre de ser i datasystemene tyder på store mørketall der forbrytelser ikke er anmeldt i det hele tatt – verken i Sverige eller Norge.

I Justisdepartementet mener de at begge land har nytte av at det gjøres mer med denne typen kriminalitet.

Justisdepartementet: – Forventer samarbeid

– Vi forutsetter at politiet tar denne typen kriminalitet på alvor. Nå ser vi at det er to land som er involvert og vi ser det som naturlig at politiet i Norge og Sverige setter seg ned og prater om denne typen saker og prøver å finne en farbar vei for å få løst det, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justis- og beredskapsdepartementet til NRK.

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (FrP)

BER OM SAMARBEID: Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp) ber om tettere samarbeid på tvers av grensen.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

De har fått med seg hvordan norske bedrifter, lag og foreninger blir ofre for useriøse aktører, og at det er snakk om store penger til sammen. Svensk politi anslår at det totalt er snakk om milliarder av kroner som går gjennom de involverte miljøene.

Noen av dem som står bak selskapene som driver ulik fakturabløff knyttes også av svensk politi til alvorlig organisert kriminalitet.

Det er noe av bakteppet for at Justisdepartementet maner til samarbeid.

– Jeg mener de bør finne ut hvordan denne typen saker bør etterforskes og hvordan man får til en effektiv måte å følge opp denne typen kriminalitet og det har jeg tillit til at de finner ut av, sier statssekretæren.

– Men de har jo så langt skyldt på hverandre?
– Og det er et godt utgangspunkt for å sette seg ned og finne ut av den typen problemstillinger, sier Brein-Karlsen (Frp).

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger