Hopp til innhold

Norsk politi i Hellas: Skal undersøkje identiteten til asylsøkjarar frå Moria

Eit team frå Politiets utlendingseining (PU) er no på plass i Athen for å møte dei 50 asylsøkjarane som er plukka ut til å bli henta til Noreg.

PU i Hellas for å intervjue Moria-asylsøkjarar

GRANSKAR: Ein dokumentgranskar undersøkjer papir (til venstre) og to av asylsøkjarane i intervju med ein PU-tilsett (til høgre) på ambassaden i Athen.

Foto: POLITIET

– Grunnen til at vi reiser er samfunnssikkerheita vår og for å innhente informasjon om identiteten til asylsøkjarane, seier seksjonsleiar Janne R. Austnes i PU.

Jobben til PU-teamet er å undersøkje og kartlegge identiteten til asylsøkjarane. Delegasjonsleiar Erik Neset og teamet på ytterlegare tre personar reiste før helga til Hellas. Der skal dei jobbe ei veke.

– Jobben vår blir først og fremst å intervjue dei. Vi skal finne ut om den identiteten dei har oppgitt er sannsynleggjort. Vi skal innhente mest mogleg informasjon, seier Neset til NRK.

Mannskapen frå PU er spesialistar på ID-undersøkingar. Ein av dei har også kompetanse innan dokumentgransking.

Janne R. Austnes og Erik Neset i Politiets utlendingseining (PU)

Janne R. Austnes, leiar for seksjon for saksinntak i PU, i møte med delegasjonsleiar Erik Neset dagen før teamet hans reiste til Athen i Hellas.

Foto: SIMON SOLHEIM / NRK

Ti familiar plukka ut

Regjeringa avgjorde i september å hente 50 asylsøkjarar frå Hellas, såkalla relokalisering. Dei skal få behandla asylsøknadane sine i Noreg.

Regjeringa har stilt krav om at dei som får komme skal vere sårbare syriske familiar med barn som med stort sannsyn kvalifiserer for opphaldsløyve.

PU opplyser til NRK at det er snakk om totalt ti familiar.

Avgjerda til regjeringa blei kjent kort tid etter at Moria-leiren brann – for litt over fire månader sidan.

Brann i Moria
Foto: ELIAS MARCOU / Reuters
Brann i Moria
Foto: Panagiotis Balaskas / AP
Brann i Moria
Foto: ELIAS MARCOU / Reuters
Brann i Moria
Foto: ELIAS MARCOU / Reuters
Brann i Moria
Foto: Panagiotis Balaskas / AP

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) var blant dei som kravde at asylsøkjarane måtte hentast raskt.

– Vi kan ikkje berre hente folk, svarte justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på spørsmål frå Andersen i Stortingets spørjetime i november i fjor.

Koronapandemien har skapt utfordringar, men no er PU-teamet på plass. Dei har vore i karantene i Hellas før dei kunne starte arbeidet.

Avreise dato ikkje bestemt

Det er uvisst når dei 50 asylsøkjarane får reise til Noreg, og om dei kjem samla eller gruppevis.

– Vi veit ikkje når dei får komme, men det vil nok skje relativt raskt etter at vi har gjort våre undersøkingar, seier seksjonsleiar Janne R. Austnes.

Utlendingsdirektoratet (UDI), som skal behandle asylsøknadane, opplyser til NRK at det ligg an til at dei kjem til Noreg i januar eller februar.

PU vil i intervjua forsøke å kartlegge alt frå fluktrutene til asylsøkjarane og om detaljar frå liva dei har levd.

– Dette er kanskje den viktigaste dagen i livet deira. Det er difor viktig for oss å skape tillit hos asylsøkjarane i ein krevjande situasjon for dei, seier Austnes til NRK.

PU i Athen i Hellas

Delegasjonsleiar Erik Neset på plass på den norske ambassaden i Athen, der arbeidet føregår.

Foto: Politiet

Kan bli ekskludert

Dersom PU oppdagar avvik eller informasjon som kan utgjere ein trussel mot Noreg, kan dei bli ekskludert. Politiets tryggingsteneste (PST) er involvert i denne delen av arbeidet.

Sidan dette er barnefamiliar og at dei er nøye utvalt på førehand, er sannsynet for at dei blir ekskludert liten, opplyser assisterande kommunikasjonsdirektør Håkon Fenstad i UDI.

– Det skal svært mykje til for at disse ikkje skal få asyl i Noreg. Ingen ønskjer å bringe folk til Noreg som må sendast ut igjen, seier Fenstad.

Etter at oppdraget i Athen er fullført vil PU dele funna frå undersøkingane deira med UDI og PST.

Ifølgje UDI er målet er at storparten skal få avgjort asylsøknaden sin innan tre veker etter at dei har kome til Noreg.

AKTUELT NÅ