Norsk Orionfly i kampen mot pirater

Et Orion maritimt overvåkingsfly skal delta i en NATO-operasjon mot pirater i det indiske hav og Adenbukta.

Video Grete Faremo

SE VIDEO: Det norske luftforsvaret har 4 maritime overvåkningsfly av typen P-3C, som brukes til maritim overvåkning. Forsvarsminister Grete Faremo sender nå ett av disse flyene til å overvåke somaliske pirater. Reporter: Eirik Veum Foto: Einar Breivik

Grete Faremo

Forsvarsminister Grete Faremo

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Forsvarsminister Grete Faremo varsler mandag at flyet kan være en del av NATO-operasjonen Ocean Shield allerede i 2011.

Det martime overvåkningsflyet skal patruljere etter somaliske pirater som opererer i de høyst utsatte havområdene i Adenbukta og det indiske hav utenfor Afrikas horn.

Det er et havområde som er på størrelse med Europa-kontinentet.

– Våre Orionfly opererer daglig i de store havområdene i nord. De representerer en kapasitet som er sårt tiltrengt i kampen mot piratene, sier Faremo.

Tre måneder og 32 millioner kroner

Overvåkingsflyet vil delta i anti-piratoperasjonen i en tremåneders periode fra oktober og ut desember 2011. Det vil koste forsvaret rundt 32 millioner kroner å sende Orionflyet på piratjakt.

Spørsmålet om hvordan denne utgiften skal bli dekket, blir håndtert i forbindelse med regjeringens behandling av Revidert nasjonalbudsjett 2011, skriver Forsvarsdepartementet.

Som en del av et styrket, militært bidrag til kampen mot pirater, sender Norge også to stabsoffiserer til NATO Shipping Centre på inntil åtte måneder.

– Pirater er en betydelig trussel

Det indiske hav og Adenbukta er noen av verdens mest trafikkerte handelsfarvann, hvor 90 prosent av all handel mellom Europa og Asia passerer.

Årlig passerer det om lag 20 000 skip gjennom dette havområdet. Rundt tusen av disse er norsk-kontrollerte skip.

– Norge er en stor skipsfartsnasjon som ønsker å bidra for å bekjempe piratvirksomheten, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Faremo mener piratvirksomheten utgjør en betydelig trussel for humanitære forsyninger til Somalia.

– Piratproblemet må løses på land

Faremo sier at «det langsiktige piratproblemet må løses på land» og at «problemet ikke kan løses gjennom militære bidrag alene.»

– Den langsiktige løsningen ligger på land. Men vi må sette inn tiltak på kort- og mellomlang sikt, og vurderer løpende militære bidrag, sier Faremo.

Norge har tidligere deltatt med en fregatt til EU-operasjonen Atalanta samt bidratt med stabsoffiserer både til EU- og NATO-operasjonen.

Senest i januar 2011 ble forsvaret kritisert av Norsk Rederiforbund for å ikke ha gjort nok for å beskytte norske skip mot piratangrep.

Flere kapringer til sjøs

Lukrative og vellykkede kidnappinger av utenlandske skip og mannskap gjør at stadig flere unge menn øyner sjansen for raske penger. Sjørøvervirksomheten i det indiske hav og Adenbukta utenfor østkysten av Afrika har økt kraftig de siste årene.

Ifølge forsvarsdepartementet holdes for øyeblikket 26 skip med omkring 550 sjøfolk fanget av pirater.

- Det er ingen norsk-kontrollerte skip i piratenes varetekt. Vi merker oss at norske redere har iverksatt en rekke tiltak med positiv effekt, sier forsvarsministeren.

SISTE NYTT

Siste meldinger