Hopp til innhold

Norsk luftfart skal bli elektrisk i 2040

Luftfarten skal bli bedre på det grønne skiftet i Norge. Allerede i dag er Avinor verdensledende på biodrivstoff og elektrifisering, men det er bare starten, lover konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Snø samles om vinteren til bruk for å kjøle bygninger på sommeren

Snødeponiet på Oslo lufthavn der snø fra vinteren kjøler bygninger om sommeren. Øyvind Hasaas (tv) i Avinor viser klima- og miljøminister Vidar Helgesen og avinorsjef Dag Falk-Petersen anlegget.

Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Svalbard lufthavn drives allerede i dag delvis med solcellekraft og på Oslo lufthavn lagres snø fra vinteren til bruk som kjøling av bygninger på sommeren. Dette er det eneste flyplassbygg i verden som kjøles med lagret vintersnø og Oslo lufthavn er i dag en klimanøytral lufthavn.

For tiden bores det etter geovarme på Oslo lufthavn og meningen er at også bygninger og annen infrastruktur på bakkeplan skal varmes med varme fra grunnen.

Dag Falk-Petersen leder det grønne skiftet i Avinor

Konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen vil ha alle fly elektriske i Norge i 2040

Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

– I 2040 skal all flytrafikk her i Norge være elektrisk, sier Avinorsjefen Dag Falk-Petersen. -Vi starter i det små og utvikler oss og legger til rette for kortbanenettet først og senere for at hele landet skal betjenes med elektriske fly i passasjertrafikken, sier han.

Norge går foran

– Vi vet at luftfarten kommer til å øke kraftig fremover og da er det viktig med miljøtiltak, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen. –Både biodrivstoff og elektrifisering er interessante løsninger, sier han.

Foreløpig finnes ikke infrastrukturen for elektriske fly i Norge, dette må det legges til rette for. Elektriske fly kommer til å bli billigere i drift enn dagens fly og det er ventet at det blir drevet forsøk her i landet med utprøving av elektriske fly. Det første el-flyet kommer til Norge senere i år.

Rivende utvikling

– Hadde du spurt med for bare noen år siden hadde jeg ledd, sier Vidar Helgesen. – Avinor setter seg hårete mål, med elektrisk kortbanetrafikk i 2030 og at all norsk flytrafikk skal være elektrisk i 2040.

Men før vi kommer så langt ser statsråden for seg en overgangsfase.

– I første rekke må flytrafikken over på mer biodrivstoff. I dag fylles 1,25 millioner liter biodrivstoff på fly på Oslo lufthavn, men dette skal opp, sier han.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ha en grønt skifte også i luftfarten

Internasjonale aktører i luftfarten ser i økende grad til Norge når det gjelder den miljømessige utviklingen

Foto: Thor-Albert Frøsland / NRK

– Vi har en opptrappingsplan for biodrivstoff, som vi mener gir et kraftig signal til markedet. Nå tas det investeringsbeslutninger om produksjon av biodrivstoff her i landet basert på norsk treråstoff og dette vil gjøre biodrivstoffet mer bærekraftig som energikilde til fly, påpeker han.

Utenlandske aktører på banen

Slik tenker Airbus at et el-fly for passasjerer kan se ut

Flyprodusenten Airbus er interessert i å utvikle elektriske fly for passasjerer

Foto: Airbus - EIVI / Airbus

– Vi har infrastruktur og vi har kunder her i Norge og nå merker vi en stigende interesse fra både flyprodusentene Airbus og Boeing på det elektriske markedet, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen.

– Det at så og si hele flyplassnettet i Norge ligger under én aktør gjør at vi er interessante, sier han . – Norge har en særlig forutsetning for å kunne være ledende på dette området, avslutter Dag Falk-Petersen

AKTUELT NÅ