Hopp til innhold

Norsk Industri: Useriøse arbeidsgivere er ansvarlige for importsmitten

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri mener dårlig smittevern på enkelte, useriøse byggeplasser må ta noe av skylden for at Norge har stengt grensene.

Kontroll på byggeplass

Norsk Industri mener byggenæringen har mye av skylden for importsmitten.

Foto: Skatteetaten

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, mener det er utenlandske arbeidere som kommer alene eller i små grupper, som er problemet.

– Det er skapt inntrykk av at Norsk Industri har pressa fram regler som har ført til importsmitte, og det er helt feil. Vi har jobba fram regler som er tilpassa våre bedrifter. Når vi tar inn utenlandsk arbeidskraft kommer de samlet, og er under kontroll av arbeidsgiver hele tiden.

Lier-Hansen sier at andre bransjer må sørge for at de klarer å gjennomføre sitt inntak av utenlandske arbeidere på en forsvarlig måte.

– Det er ofte bygningsarbeidere som jobber i store byer, bor på hybler, og er ikke underlagt den samme kontrollen. Da får du smittespredning.

Lier-Hansen sier at hele landet må betale prisen.

– Nå må vi gjennom tiltak som statsministeren redegjorde for i dag, det vil koste.

Stein Lier Hansen

Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det som skjer nå er trist. Det er en konsekvens av at ikke arbeidsgivere er seriøse, det gjelder ikke bygg- og anleggsbransjen generelt, de har også gode tiltak. Men her er det mange små bedrifter, mange som ikke er organisert, og da får du problemer. Det er godt dokumentert.

Flasketuten peker på

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund, Jon Sandnes, sier det har vært få smitteutbrudd på norske byggeplasser.

Jon Sandnes, adm. dir i Byggenæringens Landsforening

Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund, Jon Sandnes

Foto: Johan B. Sættem

– Som landets største distrikts- og fastlandsnæring, så blir det naivt å tro at ikke vi har et ansvar med å følge smittevern. Jeg vil også si det slik at pandemien vi står midt oppi, den løses ikke ved bruk av flasketuten peker på. Den løses ved at alle tar sitt ansvar. At næringene tar ansvar, at bedriftene tar ansvar, at den enkelte tar ansvar.

Nye arbeidstidsbestemmelser

Hvor lenge grensene kan være stengt uten at det får store konsekvenser vil Norsk Industri diskutere med regjeringen.

– Det er klart det blir store konsekvenser for de store offshoreverfta og skipsverfta hvis vi ikke får inn utenlandsk arbeidskraft i løpet av en uke eller to, sier Lier-Hansen.

– Vi jobber med kompenserende tiltak, som andre arbeidstidsbestemmelser. Slik at de som er her og er friske kan jobbe lenger. Det må vi komme tilbake til.

Kan gjøres innenfor eksisterende bestemmelser

– Vi registrerer at norsk industri er opptatt av å holde hjulene i gang, og det er også vi, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Leder i Fagforbundet Jørn Eggum

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum

Foto: Kai Rune Kvitstein

– Vi kan gjøre dette selv om vi ikke har samme antallet som skal jobbe på de forskjellige prosjektene. Sånn at vi ikke får bøter eller at arbeidet stopper opp. Det er viktig for Fellesforbundet å si at vi er en arbeidstakerorganisasjon som er opptatt av at helse, miljø og sikkerhet for de ansatte er ivaretatt.

Eggum mener at den nødvendige fleksibiliteten finnes, og at det ikke er behov for å gjøre endringer i dagens regelverk.

– Så vi trenger ikke endre loven. Jeg synes at i en tid hvor vi har mer enn nok med å ta vare på dem som er smittet og de som har det vanskelig, så skal vi ikke jage politikerne til å gjøre unødvendige vedtak som kan få en helt annen betydning i en normalsituasjon.

AKTUELT NÅ