Hopp til innhold

Norsk Industri: Sms-ene burde vært annerledes

Norsk Industri mener de ikke har noe å skjule. Men meldingene til regjeringen «burde vært skrevet annerledes», innrømmer de.

Norsk industri om strakstiltak

AMPER TONE: Etter Aftenpostens avsløringer om meldingsutvekslingen mellom Norsk Industri og Helsedepartementet tar Norsk Industri nå selvkritikk på tonen i meldingene fra Norsk Industris direktør for bransje- og industripolitikk Knut E. Sunde (t.v.). Til høyre er administrerende direktør Stein Lier-Hansen.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Aftenposten skrev i forrige uke om hvordan industriorganisasjonen jobbet for å påvirke utformingen av regelverk ved innreise for arbeidsinnvandrere.

Regelverket som ble vedtatt ga karantenefritak for arbeidsinnvandrere fra EØS-land.

Karanteneunntaket førte til at smitte spredte seg fra Polen og andre land til en rekke norske kommuner.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan dette ha bidratt til at Norge fikk en ny smittebølge i høst.

I en rapport fra 30. november skriver FHI samtidig at «erfaringen er at disse arbeidstakerne i hovedsak smitter arbeidskolleger og i liten grad den alminnelige befolkningen i lokalsamfunnene».

Etter at det ble kjent at Norsk Industri hadde direkte kontakt med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen (H), har opposisjonen vært sterkt kritisk til hvordan regjeringen tilpasset sitt regelverk til kravene fra industrien.

Mener språkbruken gir feil inntrykk

Administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener tonen i meldingene gir feil inntrykk av dialogen med myndighetene.

– Tonen var for uformell. Det kan gi inntrykk av gamle venner og «camaraderie», men det var jo ikke det, sier han.

Ifølge Lier-Hansen hadde Norsk Industri fått tilbakemelding fra departementet om at veilederen de laget for bransjen var smittefaglig sterk.

De gikk dermed ut med informasjon til sine medlemmer at veilederen gjaldt fra det tidspunktet. Men det juridiske var ikke på plass. For at veilederen skulle settes ut i praksis, måtte covid-19-forskriften endres.

Dermed måtte Norsk Industri sende kontrabeskjed til sine medlemmer.

– Det vi ikke forsto var at vår veileder ikke kunne iverksettes umiddelbart. I den tidsepoken på et par-tre dager ble det en utveksling av synspunkt som etterlater et litt spesielt inntrykk, sier Lier-Hansen.

Man kan få inntrykk av at man bare kan sende en sms, så får man det man peker på, så lenge man er rett person?

– Realitetene var ikke sånn. Språkbruken gir et annet inntrykk enn det som var realiteten.

Han understreker at Norsk Industri hele tiden oppfattet regjeringen som profesjonelle i sitt arbeid med å godkjenne veilederen.

– Så får vi ta på vår kappe at vi ikke var tålmodige nok.

«Flere sms burde vært skrevet annerledes»

I en pressemelding i dag skriver Norsk Industri at de har hatt et sterkt fokus på HMS under hele koronaperioden, og at «en tydelig målsetting har vært å etterleve gjeldende smittevernregelverk».

Havyard Verft, Hyllestad i Sogn

Havyard Verft i Sogn måtte holde stengt i tre uker etter at det brøt ut smitte blant de ansatte. Totalt 131 personer fikk påvist smitte i tilknytning til utbruddet.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

De skriver også:

«Norsk Industri har hele tiden søkt å finne praktiske løsninger med strenge smittevernregler i en vrien tid der veldig mye aktivitet stoppet opp i Norge. Vi har hatt god dialog med myndighetene om hvordan dette best kunne gjøres».

Men helt mot slutten av pressemeldingen kommer foreningen med en innrømmelse:

«Norsk Industri er klar over at sms er offentlige og tilgjengelige, og har ikke noe å skjule i saken. Vi erkjenner imidlertid at flere sms burde vært skrevet annerledes.»

«Hold deg fast. Tragisk mail.»

Innsynet Aftenposten har fått i sms-ene fra Knut Erling Sunde i Norsk Industri til statssekretær Erlandsen viser at tonen mellom dem var uformell.

«AG. Hold deg fast. Tragisk mail fra Helsedir/Tjessem kl 16.58 i dag fredag som river beina under alt vi har gjort. Og det du og jeg er skriftlig enig om.»

Slik innleder Sunde en sms til Erlandsen fredag 19. juni. To dager senere, søndag 21. juni, fortsetter meldingsutvekslingen.

Erlandsen spør om Norsk Industri vil bli fornøyd med det tilpassede regelverket.

«Vi har et direktorat og et departement som jobber på høygear. Jeg trenger å vite at de arbeider med noe som dere kan være fornøyd med», skriver hun i en sms.

Høie avviser at smitteøkningen skyldes importsmitte

Til NRK sa helseminister Bent Høie i forrige uke at det ikke er klart hvor mye importsmitten har bidratt til høstens smittebølge.

– Denne unntaksregelen har ikke drevet den andre smittebølgen, det er det helt andre faktorer som er gjort, sa Høie til NRK.

– Det er importsmitte fra folk som ikke omfattes av dette unntaket, og så er det ikke minst den smittespredningen som har skjedd for at vi har smitte generelt i samfunnet, la han til.

Målet med å innføre karanteneunntaket var ifølge regjeringen å unngå at bedrifter i industrien gikk konkurs. Ifølge Norsk Industri risikerte man konkurser dersom bedriftene ikke fikk hente inn utenlandsk arbeidskraft, utdypet Høie til NRK.

– For da kunne de ikke gjennomføre de oppgavene de hadde. Det ville hatt store konsekvenser for de lokalsamfunnene.

Bent Høie blir intervjua

Helseminister Bent Høie vil ikke knytte smitten hos arbeidsinnvandrere til smitten i samfunnet for øvrig i høst.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Høie sa til NRK at regjeringen hørte på rådene de fikk fra FHI.

– Det Folkehelseinstituttet advarte mot var noe Norsk Industri ønsket, nemlig unntak fra fritidskarantene, og det fikk ikke Norsk Industri.

Han legger til at karanteneunntakene ble strammet inn da smitten økte i Norge og Europa.

Krever kontrollhøring i Stortinget

Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV ønsker nå at saken tas opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget.

– Ap har flere spørsmål til Høie og regjeringen via kontrollkomiteen i Stortinget, og mener dette er en sak Stortinget må få svar i, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre før helgen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ