Norsk Industri: – Brexit og Trump gir større usikkerhet enn på flere tiår

Handelsavtaler i spill og tiltakende proteksjonisme gjør at usikkerheten for norske eksportbedrifter er større enn på mange år.

Oppdrettsanlegg

Brexit og nye handelspolitiske toner fra USA skaper uforutsigbarhet for norske eksportbedrifter. Samtidig vil en bedring i forholdet til Kina samt mulige lettelser i sanksjonene mot Russland gi store muligheter for norsk sjømatnæring mener Norsk Industri.

Foto: Laila Lanes

Siden andre verdenskrig har internasjonale handelsavtaler gjort at det blir stadig mer handel over landegrensene, og Europa har blitt tettere bundet sammen gjennom EU og EØS.

– For et land som Norge som baserer seg så mye på eksport, så liker vi veldig dårlig proteksjonisme, sier bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri.

Tirsdag legger Norsk Industri frem konjunkturrapporten for 2017, som i større grad enn tidligere tar for seg internasjonale utfordringer.

– River opp det bestående

Årsaken er handelsavtaler i spill og tiltakende proteksjonisme, som i utgangspunktet er dårlig nytt for en liten åpen økonomi som den norske.

Knut Sunde, bransjepolitisk direktør i Norsk Industri

Bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri sier at eksportbedriftene står overfor økt usikkerhet som en følge av Brexit og ny administrasjon i USA.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

– De internasjonale avtalene er som en grunnplanke for eksportindustrien, og når dette tilsynelatende kastes opp og vi ikke vet utkommet av det, så blir det mye usikkerhet i industrien, og det tror jeg vi må leve med langt utover i året, sier Sunde.

– Hva er problemet?

– Problemet er både Brexit og at president Trump har kommet med et helt nytt bakteppe og helt nye holdninger som river opp en del av det bestående og skaper veldig stor usikkerhet for internasjonal økonomi og for eksportmulighetene fremover, sier han.

– Følger Brexit-skilsmissen tett

EU og EØS-minister Frank Bakke-Jensen sier til NRK at til tross for at det går mot en hard Brexit, vil Norge ha en fordel av at mye av et fremtidig avtaleverk med Storbritannia trolig allerede er på plass gjennom EØS.

I to år skal EU og Storbritannia forhandle om skilsmissen, og Bakke Jensen sier at Norge er «invitert til å følge prosessen tett» og ivareta norske interesser.

Frank Bakke-Jensen på sitt første Brusselbesøk som EU-og EØS-minister

EU- og EØS-minister Frank Bakke- Jensen sier at en hard Brexit ikke medfører noen vinn-vinn-situasjon for Storbritannia.

Foto: Lorenze Vicencio / NRK

– Vi har veldig gode kontakter med Storbritannia, vi har hatt mange møter og vil ha flere møter med sentrale politikere. I tillegg er det et land vi har handlet med i flere hundre år, sier Bakke-Jensen.

Han sier at regjeringen gjør hva den kan for å sikre norsk tilgang til et av våre viktigste eksportmarkeder også i fremtiden.

Muligheter og trusler

Rapporten tar for seg fire utfordringer i verdenshandelen, som både representerer muligheter og trusler for Norge.

  • Brexit: I fjor sommer vedtok britene å forlate EU. Fasiten på hva det vil bety for Norges del vet vi ikke før om to år, da skilsmisseforhandlingene ventes å være over. Storbritannia er Norges største handelspartner, på grunn av stor gasseksport. Som marked for eksportvarer fra fastlandsøkonomien er Storbritannia nummer fire. Rapporten peker på at mangelen på forutsigbarhet er alt annet enn heldig for Norge.
  • Donald Trump og internasjonal handel: Norges eksport til USA har falt de siste årene på grunn av fremveksten av amerikansk skifergass- og skiferolje. Mens Norge eksporterte oljeprodukter for 30 milliarder til USA i 2011, var dette redusert til en femtedel i fjor. Samtidig er eksporten av fisk til USA femdoblet siden 2008. I utgangspunktet vil Norge kunne eksportere som før, også under en ny administrasjon, gjennom WTO-avtalen. Spørsmålet er om økt proteksjonisme vil innebærer tollmurer også mot Norge. I en handelskrig kommer ofte små land i en skvis, skriver Norsk Industri i rapporten.
  • Kina: Etter mange år med dårlige relasjoner til Kina etter fredsprisutdelingen i 2010, har relasjonene politisk vært nærmest ikke-eksisterende. Nå er forholdet langt bedre, og markedsandelen for fersk og frosset laks på det kinesiske markedet kan øke fra en andel på 5 prosent til 65 prosent ifølge Sjømatrådet. I 2010 hadde norsk laks en markedsandel over 90 prosent.
  • Pågående sanksjoner mot Russland: Rapporten peker på at medlemsbedriftene i Norsk Industri har blitt hardt rammet av de pågående sanksjonene mot Russland. Mens fiskeeksporten i dag er svært lav, var eksportverdien på full fart mot å bli ett av de største eksportmarkedene før sanksjonene trådte i kraft. Også leverandørindustrien innen olje- og gass merker sanksjonene godt. EU må sannsynligvis lette på sanksjonene dersom USA letter på sanksjonene, er analysen fra Norsk Industri.

Mandag kom SSB med tall som viser at til tross for positive forventninger til 1. kvartal 2017, venter lederne i industrien nedgang i investeringene og videre fall i sysselsettingen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger