Norsk Industri: - Kast luseforslag på sjøen, Per!

– Fiskeriminister Per Sandberg bør kaste luseforslag på sjøen, sier leder i Norsk Industri, Stein-Lier Hansen. Nylig vedtok oppdrettsorganisasjonen Sjømat Norge å øke lusegrensa for å sikre vekst i laksenæringen.

Sjøauresmolt med store mengder lakselus på seg

Lusesitasjonen i oppdrettsnæringen er ikke under kontroll. Her er en sjøauresmolt med store mengder lakselus på seg.

Foto: Stavanger og Rogaland jeger og fiskeforening

Stein Lier-Hansen

Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri, mener oppdrettsnæringen er tjent med strenge miljøkrav.

Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

– Det er viktig at enhver næring settes under press og noen ganger må du ha et spark i baken, sier Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri.

Etter at oppdrettsgiganten Marine Harvest meldte seg ut av Sjømat Norge og inn i Norsk Industri, har Lier-Hansen kommet på banen i spørsmål om oppdrettsnæringen.

Stein Lier-Hansen misforstår. Dagens lusegrense for miljøkonsesjoner virker mot sin hensikt.

Geir-Ove Ystmark, adm. direktør Sjømat Norge

I forrige uke vedtok oppdrettsorganisasjonen Sjømat Norge at de vil jobbe for å øke lusegrensa med 150 prosent for kommende laksekonsesjoner, som er såkalte miljøkonsesjoner der det stilles milljøkrav.

Mener lusegrense er feilslått

– Jeg reagerer på det. Du kan ikke kreve vekst i en næring hvis du ikke klarer å dokumentere at du klarer å ta vare på det ytre miljø. Derfor mener vi det er et dårlig forslag som Per Sandberg bør kaste på sjøen. Forslaget er et angrep på en god politikk, sier Lier-Hansen.

Fremdeles er det utfordringer med lakselus i opprettsnæringen . Store mengder kjemikalier brukes i kampen mot lusa , noe som gjør lusa stadig mer resistent samtidig som kjemikaliene påfører skader på skalldyr og nærmiljø. Snart skal nye laksekonsesjoner deles ut som stiller krav om 0,2 lus per laks, en vanlig grense for miljøkonsesjoner for oppdrettsanlegg.

 Geir-Ove Ystmark

- Vi tror en bærekraftig vekst sikres bedre hvis lusegrensa økes, sier Geir-Ove Ystmark, adm. direktør i Sjømat Norge, mener det er lettere å få kontroll med lusa hvis man går inn for å tillate flere lus per fisk.

Foto: FHL

– Stein Lier-Hansen har misforstått. Dagens grense for miljøkonsesjoner er ikke basert på vitenskap, men på politikk, sier Geir-Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Han ber fiskeriminister Per Sandberg gjøre en ny gjennomgang av lusegrensa for miljøkonsesjoner.

– Vi ønsker å harmonisere lusegrensa, sier Ystmark, som viser til de generelle konsesjonene i bransjen som ikke er omfattet av miljøkravet om 0,2 lus per laks.

Marine Harvest støtter ikke egen næring

– Når grensa er 0,2 lus per laks krever det hyppigere behandlinger, både med kjemikalier og med ikke medikamentelle behandlinger som leppefisk. Det øker resistensen mot lakselus, sier Ystmark.

Ifølge Sjømat Norge var det stort flertall for vedtaket om å øke lusegrensa, men verdens største oppdrettsselskap er uenige. De har meldt seg ut av Sjømat Norge.

– Vi støtter uttalelsene til Norsk Industri, skriver Ole Helge Hjetland, kommunikasjonssjef i Marine Harvest, i en e-post til NRK.

Leder i Norsk Industri er kjent for å være en friluftsmann som ofte oppsøker naturen.

Er du selv en laksefisker, Lier-Hansen?

– Nei, jeg er ikke en ivrig laksefisker. Men jeg er veldig opptatt av at villaks og andre arter, som hører naturlig til i naturen så klart skal skånes mot en næring som kan føre til at arter utryddes eller desimeres. Mitt motiv er at alle arter må tas hensyn til for at en næring skal kunne kalles bærekraftig, sier Lier-Hansen.

Les: Visste ikke at lakselus overlever kjemisk behandling

Les: Ny forskning: Én lakselus beveger seg flere mil før den smitter

Les: Oppdrettere beskylder forskere for juks i lakselus-studie

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger