– Lønna forsvinner hvis du mister jobben

Industrien trenger et magert lønnsoppgjør ned mot 2 prosent. Det må til for å gjenvinne tapt konkurransekraft etter mange gode år for arbeidstakerne, mener Norsk Industri.

Norsk Industri legger fram Konjunkturrapporten 2016. Administrerende direktør Stein Lier-Hansen snakker om situasjonen i industrien, oppfølging av klimatoppmøtet i Paris og betraktninger rundt årets lønnsoppgjør.

Fjorårets magre lønnsoppgjør bør erstattes av et enda magrere i år, mener Norsk Industri.

I en svært krevende situasjon for bedriftene, er det nå på tide å gå ned i kjøpekraft.

– Jeg mener at vi må ytterligere ned, og ser ikke noen grunn til at vi skal være noe særlig over 2 prosent. Men vi skal forhandle, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Stein Lier-Hansen

- Situasjonen i industrien vil utvikle seg til å bli betydelig verre enn den er i dag før den igjen bedres, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Han mener at arbeidstakerne nå bør være mer opptatt av arbeidsplassene sine sine enn av hva de får i lønnstillegg.

– Folk flest har god lønn

– Ja, det synes jeg. I Norge har folk flest en ganske god lønn. Men den lønna forsvinner hvis du mister jobben. Blir du arbeidsledig reduseres lønna med over 40 prosent, sier Lier Hansen.

De fleste fikk et nominelt lønnstillegg på 2,7 prosent i fjor, fasiten vil trolig noe vise et noe lavere tillegg for industrien.

NHOs største forbund kommer klokka 11 torsdag med sin konjunkturrapport.

Rapporten vil vise at situasjonen er utfordrende for store deler av industrien og at mange bedrifter sliter.

– Vil få et ansvarlig oppgjør

Jørn Eggum er leder for Fellesforbundet. Han sier at forbundet vil være bevisst den vanskelige økonomiske situasjonen som mange av bedriftene nå står i.

– Det er et oppgjør som kommer til å være ansvarlig, og vi tar inn over oss at det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at folk beholder arbeidet sitt, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Fellesforbundet går inn for et forbundsvist oppgjør, der pensjon og andre elementer blir viktigere enn rene kroner og ører.

– Kom som et sjokk at så mange måtte gå

I går kom nyheten om at hver femte ansatte i oljeselskapet BP trolig mister jobben i løpet av de to neste årene.

210 stillinger i Norge skal etter planen fjernes fra det britiske oljeselskapets virksomhet i Norge, og kommer i tillegg til reduksjonen på 166 personer i fjor.

– Vi skal nå inn i en prosess der vi skal drøfte dette sett i lys av den aktiviteten som BP planlegger inneværende år, for å se om dette er noe som lar seg gjøre, sier Ørjan Holstad hovedtillitsvalg i BP Norge.

Han sier at for mange nå er bekymret for hva fremtiden vil bringe.

– Jeg tror det kom som et sjokk for de fleste at det var så mange man har planlagt å nedbemanne, sier Holstad.

BP drifter blant annet Skarv-feltet i Norskehavet og Ula-feltet og Skarv-feltet som begge ligger langt sør på norsk sokkel.

SISTE NYTT

Siste meldinger