Hopp til innhold

Norsk eksport faller etter koronautbruddet – globalt ventes nedgangen å fortsette inn i 2021

Norsk eksport synker, og den var 15 prosent lavere i ukene etter påske enn på samme tid i fjor. Virusutbruddet og tiltakene mot korona får skylda.

Sjursøya, Oslo havn

To statsråder og representanter fra norsk eksportindustri besøkte Sjursøya og Oslo havn i dag for å snakke om behovet for å støtte norsk eksportindustri.

Foto: Olav Njaastad / NRK

På Oslo havn, som er en av Norges travleste, har det ikke komme en eneste ny bil i ukene etter påske.

I containerhavna er også trafikken av skip som kommer for å levere varer merkbart mindre.

Ifølge SSB var norsk eksport 15 prosent lavere i ukene etter påske, enn på samme tid i fjor. Nå ønsker regjeringen å lage en plan for å styrke eksporten.

– Vi vil sette i gang et arbeid med en strategi for eksporten knyttet til virkningene av korona, sier næringsminister Iselin Nybø til NRK, og fortsetter:

– Vi ønsker å gå i dialog med aktørene næringslivet for å se hva vi kan gjøre for å få eksporten opp igjen.

Iselin Nybø

Iselin Nybø: - Regjeringen ønsker å sette i gang et arbeid med eksportstrategi eller en plan for eksporten knyttet til virkningene av korona.

Foto: Olav Njaastad / NRK

Forventer nedgang i 2021

Næringsministeren kom sammen med utenriksministeren til containerhavna i dag for å fortelle om situasjonen og regjeringens arbeid.

– Det er forventet en nedgang verden over på mellom 13 og 32 prosent i 2021 som følge av kronoakrisa, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide: - Vi må få normal handel til å flyte igjen, sier hun.

Foto: Olav Njaastad / NRK

Utenriksdepartementet har satt sammen en egen fokusgruppe som skal jobbe med å lette transport sjøveien.

Transport av biler

Det er særlig karantene- og visumproblematikk i forbindelse med mannskapsbytte som skaper hodebry.

– Allerede før korona merket vi at globale verdikjeder som vi er en del av hadde problemer. For eksempel når etterspørselen etter biler går ned, så går også etterspørselen etter bildeler ned og dette er en stor del av norsk industrieksport, sier utenriksminister Søreide.

Norge er også en av verdens største transportører av nye biler på spesialskip som går verden rundt.

Går etterspørselen etter biler ned, så blir det også færre biler å frakte og færre oppdrag for norsk maritim industri. Så dette er en kjedereaksjon som er ganske typisk i det åpne, globale markedet vi har, påpeker Søreide.

– Tre forutsetninger

Kongsberggruppen har 80 prosent av sin omsetning utenfor Norge og er en av Norges største eksportbedrifter.

Konserndirektør Even Aas ønsker at regjeringen gjør hva den kan for å stabilisere eksportvilkårene internasjonalt.

– Det er tre forutsetninger for at vi skal greie å opprettholde eksportandelen vår, sier konserndirektør Even Aas i Kongsberggruppen, og ramser opp:

  • Forutsigbare internasjonale rammevilkår. Vi må aldri gi slipp på EØS-avtalen, det vil være en katastrofe for Norge og for norsk eksport.
  • Trenger «team Norway», for vi har alltid jobbet sammen i dette lille landet. Samarbeidet, Storting, regjering, organisasjoner og bedrifter. Når vi står sammen ute får vi til kontrakter.
  • Trenger å opprettholde krevende norske kunder.

På spørsmål om hva Kongsberggruppen venter konkret fra norske myndigheter i denne situasjonen, sier konserndirektør Aas at han spent på fredagen som kommer når regjeringens store konrona-pakke blir kjent.

– Vi trenger strakstiltak. Det er foreslått bygging av skip finansiert av staten og byggingen av fem mineryddere kan framskyndes, sier Aas.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ