Norgesgruppen frikjenner indisk IT-selskap for fryktkultur

Norgesgruppen klarte ikke finne eksempler på fryktkultur etter en intern gjennomgang av det indiske IT-selskapet TCS. Men TCS innrømmer noe manglende overtidsbetalting. 14 indere får etterbetalt for overtid.

Vikramijt Grewal

GLAD FOR KONKLUSJONEN: – Vi vil fremover ta læring av denne prosessen og ha som mål å bli en enda bedre arbeidsgiver, sier direktør Vikramjit Grewal i TCS Norway.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

– Vi er glade for at revisjonen tilbakeviser beskyldningene om at det råder en fryktkultur i selskapet. Dette er noe vi ikke har kjent oss igjen i, uttaler direktør Vikramjit Grewal TCS Norway, i en skriftlig uttalelse.

Etter påstander om fryktkultur hos den indiske underleverandøren Tata Consultancy Services, TCS, satte Norgesgruppen igang en intern revisjon av IT-selskapet som har kontrakt med flere av Norges viktigse selskaper.

Les: En varsler forteller: - Indiske IT-arbeidere i Norge blir hundset og lever i frykt

Les: – Påstander om sosial dumping er urettferdige

Har intervjuet ledere og ansatte

Ifølge Norgesgruppen er rapporten lang og omfattende, men de vil ikke la NRK lese den av hensyn til ansatte i TCS.

Det er advokatfirmaet Haavind og revisjonsselskapet KPMG som har foretatt gjennomgangen og intervjuet både ledere og vanlig ansatte i TCS. De har undersøkt ansettelseslister, ansettelsesavtaler, timelister, lønnsslipper, overtidsutbetalinger, referater fra møter i arbeidsmiljøutvalg, opplyser Norgesgruppen.

Dette er påstander Norgesgruppen har undersøkt:

  • Inderne må være tilgjengelig døgnet rundt uten kompensasjon
  • Inderne jobbet 7 dager i uken uten overtidsbetaling
  • De indiske IT-arbeiderne har ikke lov til å organisere seg i noen fagforening.
Norgesgruppen ledelse

TRYKKET STEMNING: Da NRK i juni la frem historier som indiske og norske IT-arbeidere har fortalt oss om arbeidsforholdene i selskapets lokaler ble stemningen trykket. – Vi er sjokkerte, sa adm. direktør Espen Kjønsberg, HR-direktør Ole Kristian Lindseth og informasjonsdirektør Bård Gultvedt i Norgesgruppen.

Foto: ANNE CECILIE REMEN / NRK

Av inderne som har jobbet i lokalene til Norgesgruppen Data er de fleste tilbake i India eller er utstasjonert i andre land. Etter det NRK forstår har 19 ansatte blitt intervjuet i forbindelse med revisjonen, men kun de som fremdeles befinner seg på norsk jord.

– Revisjonen konkluder med at TCS overholder arbeidstidsreglene og at de utbetaler overtid etter norsk lov. Man har heller ikke funnet noe som tilsier at ansatte ikke får lov til å organisere seg i Norge, uttaler Grewal i TCS Norway.

Til dags dato er ikke en eneste av de indiske IT-arbeiderne i TCS organiserte, viser en gjennomgang NRK har gjort.

Får etterbetalt for overtid i 2014

Noen mindre innrømmelser har TCS kommet med i revisjonen. Den eneste innrømmelsen NRK får vite om gjelder manglende overtidsbetalting for indiske arbeidere som satt i Norgesgruppens lokaler.

– Det er snakk om en tre-månedersperiode fra oktober 2014 til januar 2015. Totalt dreier det seg om 14 ansatte, og alle disse vil bli kompensert. Vi er nå i dialog med vårt arbeidsmiljøutvalg (AMU)for å finne den beste løsningen for våre ansatte, opplyser TCS.

Alle som var involvert i prosjektet blir kompensert, understreker selskapet. Noen av disse er fortsatt i Norge, mens noen er i India eller utstasjonert andre steder hvor TCS er tilstede

Varslerbrevet, utdrag

VARSLERBREVET: En tidligere norsk ansatt, hevdet at indiske TCS bryter norsk lov på flere punkter. Han valgte å varsle ledelsen i Norgesgruppen.

Foto: Line Tomter / NRK

Også Arbeidstilsynet er igang med en gjennomgang av TCS, etter at de ble tipset om flere lovbrudd for VIPPS-arbeiderne i DNB.

Les: Fant lovbrudd i VIPPS-arbeidet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger