NRK Meny
Normal

Norges Bank vil vise de hemmelige kortene

Hovedstyret i Norges Bank har nok en gang besluttet å holde styringsrenta uendret på 0,5 prosent. Samtidig varsler sentralbanken hyppigere rentemøter og mindre hemmelighold om det som hittil har skjedd bak lukkede dører.

Norges Bank varsler at diskusjonene som hovedstyret tidligere har holdt bak lukkede dører, fra nå av skal bli tilgjengelig for offentligheten.

Det vil bli kjent om avsteminingene har vært enstemmige eller om ett eller flere av medlemmene i hovedstyret har tatt dissens.

I tillegg vil sentralbanken øke antallet rentemøter i løpet av året fra seks, til åtte.

– Med hyppigere rentemøter og publisering av protokoller med hovedstyrets stemmegivning ønsker vi å bidra til økt åpenhet om pengepolitikken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Norges Bank Watch, som er sentralbankens vaktbikkje, har tidligere etterlyst mer åpenhet fra sentralbanken.

Senest i rapporten fra 2017.

– Mer åpenhet har vært etterlyst lenge

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Markets er glad for de nye tonene fra Olsen.

– Dette er definitivt smart av dem, de retter opp en klar mangel i kommunikasjonen. Mer løpende åpenhet om protokollene har vært etterlyst lenge, blant annet av Norges Bank Watch, sier Due-Andresen til NRK.

Mer åpenhet kan gjøre det lettere å forutsi hva som blir styringsrenten i fremtiden. Norges Bank Watch er en ekspertgruppe som hvert år kikker sentralbanken i kortene, og foreslår endringer i utøvelsen av pengepolitikken og sentralbankens kommunikasjon.

Sjeføkonomen er samtidig spent på hvor detaljert sentralbanken vil gjengi stemmegivningen. Og at antallet rentemøter utvides fra seks til åtte, tror hun ikke vil ha like stor betydning.

– Det at de legger opp til to møter til, uten pengepolitisk rapport, fører til at det blir to nye "non-events", det er jo så godt som aldri noen renteendring på disse møtene, påpeker Due-Andresen.

Ett unntak var under finanskrisen.

Les også: To år til med rekordlave renter

Små endringer siden sist

I sin begrunnelse for å holde renta uendret viser hovedstyret til at tolvmånedersveksten i konsumprisene (KPI-JAE) var 1,7 prosent i mars.

Det er på linje med anslagene i siste pengepolitiske rapport.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Samtidig har den registrerte arbeidsledigheten avtatt og er lavere enn det sentralbanken har hatt inne i sine regnestykker.

Veksten hos land vi handler mye med har vært om lag som ventet, mens prisveksten samlet har vært litt lavere enn anslått, ifølge sentralbanken.

Hovedstyret legger også vekt på at forventede pengemarkedsrenter hos handelspartnerne har falt. I tillegg ventes oljeprisen å ligge lavt og nær dagens nivåer i årene fremover.

Rentedom som ventet

Ifølge en spørreundersøkelse nyhetsbyrået Reuters gjennomførte i forkant, ventet alle ekspertene uendret rente på 0,5 prosent.

Sist gang sentralbanken endret styringsrenta var i mars 2016. Da ble den kuttet med 0,25 prosentpoeng til 0,5 prosent.

Styringsrenta er den renta som norske banker får på sine reserver som står på bok i sentralbanken, og representerer et prinsipielt gulv for bankenes utlånsrenter.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger