Norges Bank holder styringsrenta uendret

Norges Banks hovedstyre har vedtatt å holde styringsrenta uendret på 0,5 prosent. Siste gang sentralbanken justerte renta var i mars i fjor, da den ble kuttet med 0,25 prosentpoeng.

Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank offentliggjorde rentebeslutningen torsdag morgen, samtidig med en ny pengepolitisk rapport.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Hovedstyret venter at rentene holdes på dagens nivå ut året og gjennom 2018.

– Gitt at ting utvikler seg slik vi ser det nå skal vi godt ut i 2019 før styringsrenten heves, sier sentralbanksjefen på dagens pressekonferanse.

Sentralbanken skriver i sin begrunnelse at det fortsatt er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Det innebærer en pengepolitikk som stimulerer til vekst i økonomien.

Hovedstyret viser til at rentene ute er lave.

Samtidig er kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi under sitt normale nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene. Sentralbanken venter moderat lønnsvekst de nærmeste årene.

Kronekursen styrket seg med fem øre mot Euro i kjølvannet av rentebeslutningen.

Venter at første renteheving kommer tidligere

I den tredje pengepolitiske rapporten for året skriver hovedstyret at renten ventes å ligge på 0,5 prosent det neste året før den øker gradvis.

Jan Ludvig Andreassen Eika-gruppen

– Pengepolitisk rapport tyder på at Norges Bank ser lysere på livet og har fått større tro på at særlig 2019 og 2020 blir gode år, sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen.

Foto: EIKA

Rentebanen er hevet mot slutten av perioden sammenlignet med forrige rapport.

I en markedsoppdatering skiver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets at rentebanen ble løftet mer enn det de ventet på forhånd.

Det betyr at sentralbanken nå venter at første renteheving kommer noe tidligere enn prognosen i siste pengepolitiske rapport.

Både Nordea Markets og DnB Markets venter at første renteheving kommer i 2019. DnB skriver at den nye rentebanen gir en 50 prosent sannsynlighet for renteheving i januar 2019.

Rentedom som ventet

Ekspertene var samstemte, og ventet ikke renteendring fra Norges Bank i forkant av rentebeslutningen.

– Spenningen er først og fremst knyttet til hva som skjer med rentebanen, samt hvordan Norges Bank vurderer de siste månedenes boligprisfall, skriver DnB Markets i sin morgenrapport torsdag.

Meglerhuset viser til en spørreundersøkelse gjennomført av nyhetsbyrået Bloomberg, hvor 20 av 20 økonomer ventet at renta ville holdes uendret.

SISTE NYTT

Siste meldinger