Lar renta ligge i ro

Norges Bank holder styringsrenta uendret på 1,5 prosent. Og det blir neppe renteheving før jul heller, skal vi tro sentralbanksjef Øystein Olsen.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

INGEN HEVING: Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenta i ro på 1.5 prosent.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

I bankens analyser i september kunne man lese en liten sannsynlighet for at renta kunne heves på desember-møtet (se figur). Men ut ifra dagens pressemelding virker den sannsynligheten å være forsvinnende liten:

– Hovedstyrets vurdering er at ny informasjon tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 3/19, skriver banken.

Hovedscenarioet fra siste rapport var nettopp at renta skulle forbli uendret en god stund.

I meldingen trekker sentralbanken fram at oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som banken så for seg i september. Den underliggende prisveksten har også vært som anslått.

Ser mørke skyer

Selv om mye har gått som ventet, er det særlig to ting hovedstyret i Norges Bank trekker fram som ikke har gjort det. Det ene, som ikke er spesielt hyggelig for Norge, er at den økonomiske utviklingen hos en del av våre handelspartnere har vært svakere enn forventet:

– I flere land har industrisektoren utviklet seg svakt, og aktivitetsindikatorer har falt. Usikkerheten knyttet til handelskonfliktene varer ved. Storbritannias fremtidige forhold til EU er fortsatt uavklart, skriver bankens hovedstyre i sin vurdering.

Den andre faktoren som ikke helt har gått som planlagt, er den norske krona. Den har vært rekordsvak, og er nå en god del svakere enn Norges Bank så for seg i september.

Svak krone tilsier isolert sett høyere rente, men foreløpig er det såpass mange andre faktorer som trekker motsatt vei at sentralbanken ikke ser for seg noe renteheving med det første.

– Vedvarende usikkerhet om utviklingen internasjonalt kan ha bidratt til å holde kronen svak, skriver hovedstyret.

En kjent effekt av økt økonomisk usikkerhet internasjonalt er at mange investorer «flykter til» større valutaer som euro, amerikanske dollar, japanske yen og sveitsiske franc. Det får mindre valutaer som den norske til å falle i verdi.

Ventet på forhånd

At renta forble uendret, var på linje med det flertallet av analytikerne ventet på forhånd:

– Vi venter at Norges Bank holder renten uendret og vil signalisere at renteutsiktene den nærmeste tiden er lite endret, med andre ord blir det ingen renteendring i desember, skriver Nordea Markets i sin morgenrapport i forkant av rentebeslutningen.

Norges Banks eget anslag fra september tilsa at renta skulle holdes i ro i dag, med mindre de økonomiske forholdene skulle endre seg betydelig.

– Både de økonomiske utsiktene og risikobildet må endre seg vesentlig for at prognosen for styringsrenten skal endres. Der er vi ikke nå, skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

SISTE NYTT

Siste meldinger