Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent

Det innebærer at renten heves med 0,25 prosentpoeng. Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at styringsrenten mest sannsynlig vil bli satt videre opp i løpet av året.

Økte styringsrenta til det høyeste nivået på fire år.

Økte styringsrenta til det høyeste nivået på fire år.

Styringsrenten er nå på sitt høyeste nivå på fire år.

Styringsrenten har ligget på 1 prosent siden rentemøtet i mars.

Norges Bank begrunner renteoppgangen med at det er god vekst i norsk økonomi, og at kapasitetsutnyttelsen anslås å være noe over et normalt nivå.

De fremhever også at den underliggende prisveksten er litt høyere enn inflasjonsmålet.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt videre opp i løpet av året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen.

Rentehevingen var forventet

Ifølge TDN Direkte, som Dagens Næringsliv siterte, var det før beslutningen enighet blant landets ledende økonomer at styringsrenten skal heves med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.

Sentralbanksjef Olsen forteller videre at oppgangen i norsk økonomi neste år blir litt sterkere enn antatt, samtidig som det er utsikter til både svakere vekst og lavere renter i utlandet.

Sammenlignet med forrige rapport innebærer den nye prognosen for styringsrenten en litt raskere renteoppgang det neste året, uttaler Olsen i pressemeldingen.

– Med en renteutvikling i tråd med prognosen anslås prisveksten å holde seg nær inflasjonsmålet på 2 prosent i årene fremover, samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav.

Handelskonflikter gir usikkerhet

Norges Bank skriver at handelskonflikten mellom USA og Kina kan dempe den økonomiske veksten, og viser til at rentene allerede har falt i mange land.

Denne usikkerheten gir også usikkerhet om utviklingen til norsk økonomi, skriver de videre.

– Hvis veksten i verdensøkonomien blir lavere, kan også oljeprisen bli lavere.

SISTE NYTT

Siste meldinger