Norges Bank-formulering gjør økonomene usikre før rentemøte

En rundspørring NRK har gjort blant 12 makroøkonomer viser at usikkerheten om hva Norges Bank gjør med styringsrenta er større enn på lenge.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i sentralbanken har en krevende oppgave foran seg når nivået på styringsrenta nok en gang skal besluttes denne uka.

Foto: Hallvard Norum / NRK

Ekspertene er mer splittet enn på lang tid i synet på hva Norges Bank velger å gjøre med styringsrenta kommende torsdag.

Rentehopp fra sentralbanken fører normalt til høyere boliglånsrenter for husholdningene.

– Det er stor spenning knyttet til hva sentralbanken velger å gjøre nå i september, sier sjeføkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken spår at økt internasjonal usikkerhet gjør at sentralbanken denne gangen utsetter å sette opp renta.

Foto: Handelsbanken Norge

I en rundspørring NRK har gjort blant 12 makroøkonomer i norske banker, meglerhus og arbeidslivsorganisasjoner, venter åtte at renta settes opp denne uka, mens fire mener at renteøkningen vil eller bør utsettes (se tabell lenger ned).

I juni varslet sentralbanken at neste rentehopp mest sannsynlig kom i september.

Siden har de økonomiske utsiktene internasjonalt forverret seg. Handelskrigen har tilspisset seg, og risikoen for en hard Brexit har trolig økt.

Men sentralbanken gjentok budskapet om at renta skulle videre opp på rentemøtet i august. Samtidig sa hovedstyret at utviklingen internasjonalt ga økt usikkerhet om renteutviklingen fremover. Det lille ordet fremover er det som får økonomene til å klø seg mest i hodet.

Tror Norges Bank utsetter

Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-bank

Veksten i verdiskapningen og optimismen blant bedriftene i regionalt nettverk er blant årsakene til at styringsrenta bør settes opp denne uka, mener Kyrre Knudsen, sjeføkonom i SR-Bank.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Due-Andresen er blant økonomene som spår at sentralbanken holder renta uendret på møtet denne uka.

– Jeg tror banken kommer til å holde på at renta skal videre opp i desember eller mars neste år, men at de venter denne gangen særlig på grunn av den internasjonale usikkerheten, sier hun.

Men ekspertene er nå mer usikre enn på lenge, på grunn av måten Norges Bank har ordlagt seg på.

For sentralbanken sa samtidig på rentemøtet i august, at renteutsiktene «den nærmeste tiden», var lite endret siden junimøtet. Noen av økonomene mener at det på grunn av denne måten å ordlegge seg på skal en del til for å ikke heve renta nå.

– Mener renta må opp denne uka

Sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank både tror og mener det er viktig at sentralbanken sette opp renta nå med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent på torsdag, og mener innenlandske forhold er viktigst.

– Denne gangen er det veldig åpent, og større usikkerhet enn på lenge. Det er boligpriser og gjeld som har kommet opp på veldig høye nivåer, og hvis vi nå ikke får normalisert renten så vil disse ubalansene fortsette i årene fremover, sier han.

Også Kyrre Knudsen, som er sjeføkonom i SR-Bank, spår økt rente.

– Sånn som det er nå, for Norges Banks rentebane, så er det slik at styrken i norsk økonomi veier tyngre enn avdempingen og usikkerheten internasjonalt, sier han.

Knudsen sier at sentralbanken var «mer ulne» i sin begrunnelse for rentebeslutningen i august – men at de likevel holdt på hovedbudskapet fra juni – nemlig at neste rentehopp mest sannsynlig kom i september.

Sjeføkonom i Eika-gruppen Jan Ludvig Andreassen

– Det er helt usannsynlig at Norges Bank setter opp renta nå, mener Jan Ludvig Andreassen i Eika-gruppen.

Foto: Eika-gruppen

– De sa at renteutsiktene «den nærmeste tiden» var uendret. Da er det viktig at Norges Bank gjør som de har kommunisert. Hvis ikke skaper det usikkerhet om både kommunikasjonen og renteutviklingen fremover, som kan skape unødvendig støy i både rentemarkedet og valutamarkedet, sier han.

–Ville satt pengene på at neste renteendring blir ned

Men Jan Ludvig Andreassen som er sjeføkonom i Eika-gruppen har ingen tro på at sentralbanken nå setter renta opp – og mener det er helt usannsynlig at renta blir satt opp nå.

Han peker på at både tall for igangsetting av boliger og for salget av nye biler har vært relativt svake.

– Det vil nesten være uansvarlig å holde fast ved gamle prognoser når verden endres. Så jeg ville satt mine penger på at den neste renteendringen fra sentralbanken er nedover. Trolig får vi et rentekutt mot slutten av neste år, sier han.

  • Tilsvarende undersøkelser som nyhetstjenesten Bloomberg og TDN Direct nylig har gjennomført, viser at det nærmest er dødt løp mellom de som venter renteheving og de som ikke gjør det.
  • I Bloombergs undersøkelse spår 9 av 20 at renta blir hevet, mens 11 av 20 spår uendret.
  • TDN Direct har spurt ni økonomer, og der spår fire rentehopp mens fem spår uendret.
  • I motsetning til NRK har de også spurt utenlandske økonomer om hva de spår at Norges Bank gjør. Det kan tyde på at en større andel utenlandske økonomer tror at renta holdes uendret enn det de norske økonomene gjør.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger