Norge trenger rense-støtte

Utenriksministeren sier det er avgjørende for Norge å få aksept i EØS for statlig støtte til renseanlegg for CO2.

Kårstø

Kan norske myndigheter gi statsstøtte til prosjekter for transport og lagring av CO2 fra Kårstø? For Norge er det avgjørende å få aksept i EU for dette

Foto: Hansen, Alf Ove / SCANPIX

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har i formiddag redegjort i Stortinget for en rekke viktige EU og EØS-saker. Utenriksministeren tok blant annet for seg debatten om statlig støtte til CO2-rensing i forbindelse med bygging av gasskraftverk. Klimapolitikk var sentralt i utenriksministerens redegjørelse.

Satsning på fangst og lagring

Gahr Støre sa at det ikke er noen tvil om at EU ser på fangst og lagring av CO2 som et viktig bidrag til å få utslippene av klimagassene betydelig ned. EU-landenes ledere besluttet på sitt toppmøte i mars at EU skal satse på fangst og lagring av CO2 som et klimapolitisk virkemiddel, i tillegg til satsing på energisparing og fornybar energi.

Støre sa at dette er fulgt opp av medlemslandene i deres beslutning om at det skal etableres opp til 12 store demonstrasjonsprosjekter for fangst og lagring av CO2 innen 2015. Fangst og lagring er med andre ord på EUs dagsorden.

Statsstøtte må vurderes

- Likevel er det en utfordring at verken miljøregelverket eller regelverket for statsstøtte per i dag gjenspeiler denne satsingen. I Norge er man kommet lenger enn EU når det gjelder konkretisering og planlegging av slike prosjekter. Det er derfor første gang disse bestemmelsene i EØS-avtalen og EF-traktaten vurderes i forhold til prosjekter for fangst og lagring av CO2, sier Gahr Støre.

Utenriksministeren sa i Stortinget at kommisjonen er i ferd med å se på rammevilkårene for støtte til utvikling av teknologi for fangst og lagring av CO2-gasser. For Norge er det avgjørende å få aksept for at man vil kunne gi tilstrekkelig statsstøtte for å kunne realisere prosjektet.

Urolig for framdriften

Staten og statlige midler vil være tungt involvert både i testsenteret på Mongstad, i fullskala renseanlegg på Mongstad og Kårstø og anleggene for transport og lagring av CO2. Regjeringen er urolig for framdriften i disse prosjektene siden statsstøttespørsmålet er en utfordring både i innhold og mulig tidsbruk. Det arbeides aktivt for å håndtere dette innenfor de tidsplanene som er satt for prosjektene.

Statens investering i testsenteret på Mongstad ble notifisert til ESA i sommer. Staten vurderer også å notifisere prosjektet for fullskala fangstanlegg på Kårstø og prosjektet for transport og lagring av CO2 fra Kårstø og Mongstad. Det er parallelle regler for statsstøtte i EU og EØS. Norge har derfor engasjert seg i kontakter med EU både på politisk nivå og på embetsnivå denne saken.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger