Hopp til innhold

Mener det er for sent: – Veldig bekymret

For første gang på 20 år skal Norge fylle beredskapslagre med korn. Pandemi, krig i Europa og klimaendringer gjør det nødvendig, mener regjeringen.

Ein mann, Geir Paulsen, held eit kornaks i hendene. Nærbilete av akset. Under og bak han ser vi ein heil åker med hausteklart korn.

Det er 20 år siden Norge hadde kornlager sist.

Foto: Arild Eskeland

Tidligere direktør i Norske Felleskjøp, Lars Fredrik Stuve, mener imidlertid lovnaden kommer for sent, og at lageret er for lite.

– Jeg mener at det er altfor lite og at det går altfor sakte, sier han til NRK.

– Regjeringen skal ha positivt for at de starter arbeidet, men jeg er veldig bekymret for at hvis vi nå før neste valg har klart å bygge opp beredskapslager på 30.000 tonn, så er det nesten bare en vits i forhold til hva det burde ha vært, legger han til.

Lars Fredrik Stuve

Lars Fredrik Stuve.

Foto: Rune Christoffer Holm

Stuve mener regjeringen burde gått inn for å lagre for minst seks måneder, og at lageret burde inneholdt 100.000 tonn korn.

– Hvorfor er det så vanskelig å forstå betydningen av beredskap og prioritere det politisk? Det har jeg vanskelig for å forstå, sier han.

Les også Beredskapsparadoks: Her sprenges kornsiloen i Gudbrandsdalen

Kornsilo på Frya i Gudbrandsdalen

– Forsikringspremien vår

Planen er å ha et tre måneders beredskapslager med matkorn, opplyser finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Årsaken er trygghet, legger Vedum til.

Til NRK sier Vedum at det må vurderes om tre måneder er til strekkelig etter hvert.

Trygve Slagsvold Vedum

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Foto: Malin Nygård Solberg

Vedum peker på potensielle utfordringer som vanskeligheter i markedet, dårlig klima, krig, atomulykker og andre hendelser som gjør at det kan bli forstyrrelser i forsyningskjeden.

– Det er på en måte forsikringspremien vår. Når vi ser den usikkerheten rundt matforsyningen de siste årene, mener jeg det er klokt at også det er en del av vår beredskapspolitikk, sier Vedum.

Satt av 63 millioner

Planen er at større aktører, som Felleskjøpet, skal lagre korn på vegne av landet. Vedum forteller at det skal opprettes et anbud, hvor aktørene kan komme med tilbud på pris for lagring. Det mener Vedum er en rimelig løsning, samtidig som det skaper en trygghet.

– Det første året skal vi fylle lageret. Etterpå skal det vedlikeholdes, sier Vedum og legger til:

– Poenget er at vi skal ha et tre måneders beredskapslager med matkorn som gjør at vi kan tømme de lagrene når vi eventuelt skulle trenge det.

Til NTB utdyper han at det neste år skal legges 15.000 tonn korn på lager, og at det frem til 2028–2029 skal bygges opp et lager år for år, for å nå målet om tre måneders beredskap.

Les også Kornbonden håper på mer regn

Kornbonde, Jan Erling Aurstad

I forslaget til statsbudsjett for neste år er det satt av 63 millioner kroner til beredskapslageret. Mot slutten av tiåret skal 82.500 tonn mathvete være i hus, skriver NTB.

Anbefaler seks måneders bruk

Statsrådene viser til totalberedskapskommisjonens rapport fra februar, som anbefaler å opprette kornlager. Men i rapporten skriver kommisjonen at Landbruksdirektoratet i utgangspunktet anbefaler et kornlager på seks måneders forbruk.

Norge har hatt kornlager i lange tider, men det ble faset ut i 2003, ifølge NTB.

AKTUELT NÅ