NRK Meny
Normal

- Norge må takle konflikter uten NATOs hjelp

Forsvarssjef Sverre Diesen mener det i framtida kan oppstå nye uenigheter mellom Norge og Russland i kampen om fisken, oljen og gassen i nordområdene.

 

Forsvarssjef Sverre Diesen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

-Dette er en potensiell sikkerhetsutfordring Norge må takle på egen hånd, sier Diesen.

- Det er en del nasjonale oppgaver som enhver suveren stat både kan og bør ha ambisjoner om å greie selv. Det er ikke slik at man går fra dyp fred til total krig i en sikkerhetspolitisk analyse. Her er det mange gråsoner, og i den lavere delen av konfliktspekteret burde vi kunne håndtere ting nasjonalt, sier forsvarssjefen.

- En utfordring for Norge

I Forsvarsstudien 07, som ennå ikke er offentliggjort, skriver Diesen at Russland som en militær stormakt med store interesser i nordområdene kan bli en utfordring for Norge.

-Russland er en stormakt, og har legitime interesser å ivareta, men det betyr ikke at vi har noe dårlig forhold til Russland eller ser dem som en trussel i dag.

Forsvarssjefen mener det er viktig å foreta slike sikkerhetsanalyser.

- Det er klart at en alminnelig sikkerhetspolitisk analyse ikke vil kunne unnlate å peke på at de vil kunne oppstå motsetningsforhold mellom ulike aktører i en region, basert på de interesseforholdene som knytter seg til regionen.

Ingen trussel i dag

Jacob Børessen, senior-rådgiver ved Norsk institutt for strategiske studier er usikker på om NATO vil komme Norge til unnsetning ved en konflikt i nordområdene.

- Det er ikke bare spørsmål om en eventuell konflikt mellom Norge og Russland. Det er flere aktører her. Det er det som er noe av problemet med NATO. Konfliktene som kan oppstå i nordområdene dreier seg om spørsmål som gjør at flere av våre NATO-allierte kan komme til å befinne seg på den andre siden av bordet som Norge. Dermed vil det kunne være vanskelig for alliansen å fatte et vedtak om å komme Norge til unnsetning, sier Børresen.

Han mener flere land vil kunne være tjent med å sitte på gjerdet fordi de har interesser som strider mot de norske.

- NATO har nå et helt annet fokus enn under Den kalde krigen, hvor fokuset lå på Russland mot resten. Det bekymrer meg at enkelte ikke har kvittet seg med denne kaldkrigstenknigen. Det eksisterer ingen trussel i dag. Det er det som karakteriserer fredsperioder.

 

NATO har dratt fra nordatlanteren

SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen, mener det er viktig at Norge skaffer seg flere ben å stå på forsvarspolitisk.

-Det er veldig bra at forsvarssjefen slår fast det som vi alle har visst lenge: NATO har dratt fra Nordatlanteren, og det gir Norge nye utfordringer. Vi må skaffe oss flere alliansepartnere, og der er en nordisk pillar veldig viktig å satse på. Det er viktig åbegynne et nytt nordisk forsvarssamarbeid der vi får våre nordiske naboer mer interessert i hva som skjer i nordområdene og i Arktis, sier Jacobsen.

 

- Viktig å bygge allianser

Leder av stortingets forsvaretskomite, Jan Petersen (H) tror det er viktig at Norge bygger allianser med alle land som har interesser i nordområdene.

-Jeg er enig i at Nato-land ikke er like oppmerksomme på nordområdene som de var under den kalde krigen, men svaret vil ikke være å kutte båndene til dem, men heller å trekke dem nærme til oss og nærmere vår politikk, sier Petersen.

-Hva tror du om et tettere forsvars- og sikkerhetspolitisk samarbeid med Sverige og Finland?

-Hvis det betyr at disse landene knytter seg nærmere opp til NATO, som de har gjort i en del operasjoner utenfor Europa er det bare positivt, men det er ikke noe som kan komme som erstatning for det samarbeidet vi har i NATO, sier Petersen.

- Feil vei

Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann, Per Ove Width, mener tettere forsvarspolitisk samarbeid med Sverige og Finland er feil vei å gå for Norge.

-Jeg tror ikke så mye på det. Det er klart det er positivt med et nordisk samarbeid, men på den annen side har ikke de de samme interessene i nordområdene som Norge har, så dette blir i høyeste grad et norsk problem.

 

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger