Hopp til innhold

Norge har færrest dødsulykker

Norge har færrest dødsulykker i verden per innbyggertall. – Det er en hyggelig statistikk å toppe, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

GLEDELIG: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier at nedgangen i antall dødsulykker på norske veier er gledelig, og et resultat av igangsatte tiltak.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Ingen land i verden har færre trafikkdrepte per million innbyggere enn Norge, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding fredag kveld.

Antall omkomne på norske veier har ikke vært så lavt på over 60 år. I 2015 døde 118 personer i trafikken. Det tilsvarer 24 omkomne per million innbyggere. Dette tallet er det laveste i verden, viser tallene som er hentet fra EU-kommisjonen.

I EU var det i fjor i gjennomsnitt 51,5 trafikkdrepte personer per million innbygger. Det vil si at dødeligheten i trafikken i Norge er omtrent halvparten av hva den er i EU. I USA er dødeligheten fire ganger så høy.

– Jeg er stolt av det trafikksikkerhetsarbeidet vi driver i Norge. Hver dag jobber vi for å gjøre veiene våre bedre og tryggere på flere måter. Nå ser vi tydelig resultater av dette faglig fundamenterte, målrettede og langsiktige arbeidet, sier Solvik-Olsen.

Et historisk år

Malta, Sverige, Storbritannia, Sveits og Island er blant landene med færrest dødsulykker per innbyggertall, mens Latvia, USA, Romania, Litauen, Polen, Serbia og Hellas er landene med flest dødsulykker.

Ikke siden 1947 har så få mistet livet i trafikken i Norge som i fjor. Da ble 90 personer drept, men det var til gjengjeld langt færre biler på veiene. Fjoråret ble et historisk år for trafikksikkerheten i Norge, med 118 drepte i trafikken.

– Aldri har vi hatt et like lavt antall drepte på norske veier. Det er gledelig, og gir motivasjon til å fortsette det viktige arbeidet for å bedre trafikksikkerheten, sier samferdselsministeren.

Sørvika ulykke

FÆRREST ULYKKER: Norge har færrest dødsulykker i verden per million innbyggere. I 2015 døde 118 personer på norske veier. Bildet er fra en av dødsulykkene i fjor. To mennesker omkom i ulykken i Sørvika i Harstad i fjor høst.

Foto: Nils Mehren / NRK

Ny stortingsmelding

Solvik-Olsen sier at antallet trafikkdrepte variere fra år til år, men sier også at den nedadgående trenden de siste årene ikke er tilfeldig. Han sier at nedgangen er et resultat av flere igangsatte tiltak.

Samtidig sier Solvik-Olsen at de for tiden utarbeider en stortingsmelding om trafikksikkerhet på veg.

Den skal ifølge samferdselsministeren gjøre samordningen mellom aktørene innen trafikksikkerhetsarbeidet enda bedre.

Tryggere veier

Regjeringen ønsker å satse videre på blant annet å fremme økt bruk av bilbelte, forhindre promillekjøring, drive med målrettet kontrollvirksomhet, bygge nye og tryggere veier, vedlikeholde av veier, sikre tunneler og å etablere flere gang- og sykkelveier.

Videre prioriterer regjeringen tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker, heter det i pressemeldingen.

Det innebærer tiltak som midtrekkverk, ytterligere strekninger med forsterket midtoppmerking, utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer og rekkverk.

Tett trafikk på E18 ved Høvik

SPARER SAMFUNNET: Ikke siden 1947 har så få mistet livet i trafikken som i fjor. Færre ulykker sparer også samfunnet for milliarder av kroner. Arkivbilde.

Foto: Dang Trinh / NRK

AKTUELT NÅ