Hopp til innhold

Norge har aldri evaluert Breiviks soningsregime

Svært få innsatte har sonet under like strenge forhold som Anders Behring Breivik. Til tross for kritikk fra Europarådet, har ordningen med særlig høyt sikkerhetsnivå (SHS) aldri blitt evaluert.

Særlig høy sikkerhet

Avdeling for særlig høy sikkerhet (SHS) beskrives som landets strengeste soningsregime. Regimet er forbeholdt de aller farligste innsatte, og blir svært sjeldent tatt i bruk.

Foto: Scanpix/Kriminalomsorgen

Ifølge tall NRK har innhentet fra Kriminalomsorgen har kun 11 innsatte vært på avdeling SHS siden 2002.

Det er dette sonigsregimet massemorderen må forholde seg til, og benyttes når fengselsmyndighetene mener rømningsfare er særlig stor, eller at det er fare for anslag utenfra for å bistå til rømning, fare for gisseltaking eller fare for ny og særlig alvorlig kriminalitet.

Regimet ble etablert umiddelbart da Breivik ble pågrepet, og innebærer omfattende sikring av celler og avdeling samt bruk av tvangsmidler. Breivik får heller ikke ha omgang med innsatte fra andre avdelinger.

Etter det NRK kjenner til har han heller ingen kontakt med andre enn de ansatte i fengselet. Når hans besøksvenn, en prest ansatt av Kriminalomsorgen, og hans advokat, Øystein Storrvik, kommer på besøk, må all kommunikasjon foregå bak en glassvegg.

Regimet er ikke begrenset i tid, men hvert halvår må Kriminalomsorgen fatte vedtak om forlenget opphold.

– Strenge rutiner

Thomas Horn intervjues på sitt kontor

Advokat Thomas Horn har skrevet en doktorgradsavhandling om isolasjon. Han mener det ikke er mulig å si hvor lenge det er mulig å sitte på isolasjon. – Det er veldig individuelt.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Ekspert på isolasjon, advokat Thomas Horn, beskriver SHS som en avdeling innenfor et lukket fengsel.

– Her kan man holde en innsatt adskilt fra de andre innsatte, med spesielt strenge sikkerhetsrutiner.

Massedrapsmannen Breivik mener disse rutinene er for strenge, og påstår at de bryter med menneskerettighetene.

I søksmålet legger Storrvik særlig vekt på at Breivik er avskåret fra kontakt med andre, og mener Breivik er underlagt omfattende isolasjon. Ifølge advokaten er han fratatt muligheten for relasjonsbygging.

Tomas Horn mener det er helt utvilsomt at Breivik sitter isolert på SHS.

– Normalt vil man være den eneste innsatte på denne avdelingen, og man skal ikke få mulighet til å ha kontakt med innsatte på andre avdelinger.

Har sittet lengst

Breivik har til nå vært underlagt et særdeles strengt soningsregime siden juli 2011. 4 år og 8 måneder har han vært på SHS. Den eneste gangen han har hatt kontakt med andre enn ansatte i fengselet, var da han møtte moren sin like før hun døde.

Ingen andre innsatte har oppholdt seg på SHS over så lang tid i Norge. Ifølge Kriminalomsorgen varte det nest lengste oppholdet i ett år og ni måneder, mens oppholdet for en annen innsatt varte i ett år og åtte måneder.

– Isolasjon er risikofylt

Peter Scharff Smith snakker om ABBs soningsforhold

Seniorforsker ved Institutt for menneskerettigheter i København, Peter Scharff Smith.

Foto: Marianne Ytre-Eide / NRK

Seniorforsker ved Institutt for menneskerettigheter i København, Peter Scharff Smith, sier isolasjonens virkninger er grundig studert i mange land.

– Alle studiene viser at isolasjon er risikofylt – at det er farlig, og at det kan føre til flere helseplager, som søvnforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer, angst, depresjon og i noen tilfeller sinnssykdom, sier Smith.

Den danske forskeren, som er tilknyttet Skandinavisk isolasjonsnettverk, sier videre at det likevel er vanskelig å si hvordan en innsatt vil reagere på isolasjon.

– Reaksjonene kan være veldig individuelle. Noen klarer isolasjonen langt bedre enn andre.

Samtidig tror han risikoen er stor for at Breiviks lange opphold, under et så strengt soningsregime, påvirker helsen hans.

– Men det må gjøres en individuell vurdering i hvert tilfelle. Det som ofte er avgjørende er graden av meningsfull sosial kontakt. Det er det man kan skru opp og ned på for å endre regimet, sier han.

– SHS mest belastende

I norske fengsler opereres det med flere former for isolasjon. Politiarrest er en form for isolasjon, men retten kan også beslutte isolasjon hvis den mener det er fare for bevisforspillelse når man er i varetekt.

I tillegg kan fengselet, ut ifra flere formål, blant annet ro, orden og sikkerhet, bestemme at man skal isoleres i fengselet også.

– På toppen av dette har man mulighet til å ha innsatte på avdelinger for SHS, sier Horn.

Han mener det utvilsomt er mest belastende å sitte isolert på SHS.

– På avdeling for særlig høy sikkerhet er man i veldig stor grad isolert fra andre innsatte, fra de ansatte, og også med omverdenen. Graden av isolasjon er stor, og i tillegg varer isolasjonen lenge. Man kan sammenligne det med en isolasjon i politiarrest, men som da er av mye kortere varighet, sier advokaten.

Kritikk

Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgen

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, mener SHS har fungert etter hensikten.

Foto: Nils Tore Hjørnevik / NRK

I en rapport fra Europarådets torturkomité i 2006 fikk Norge kritikk for forholdene på SHS ved Ringerike fengsel. Komiteen mener norske myndigheter bør gjøre mer for å begrense bruken av isolasjon og faren for isolasjonsskader. De anbefaler en evaluering av aktivitetstilbudet ved avdeling.

Likevel har norske myndigheter aldri gjennomført en evaluering av ordningen.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, mener de likevel har kontroll. Han minner om at alle sakene blir nøye fulgt opp, og sier at det i hver enkelt sak må fattes et vedtak om forlenget opphold en gang i halvåret.

– SHS kom inn som et soningsregime i den nye straffegjennomføringsloven i 2002. Siden den gang har 11 innsatte vært satt inn på SHS. Så det er en ordning som er for de få, sier Sandlie.

Han mener SHS har fungert etter hensikten, og sier de er fornøyd med at regime benyttes såpass sjeldent.

Vet dere om noen av dem har tatt skade av SHS?

– Etter det jeg kjenner til har vi ikke tatt ut noen fra det regimet på grunn av en helsemessig vurdering, sier Sandlie.

Inngripende tiltak

De siste 10 årene har SHS kun vært i bruk på 6 ulike innsatte, og i perioden fra mars 2008 til Breivik ble pågrepet, var regimet ikke i bruk i det hele tatt. Årsaken til dette skal ifølge Kriminalomsorgen være at det ikke har vært behov for det.

Thomas Horn sier han oppfatter rapporten fra Europarådets torturkomité som en klar oppfordring om å vurdere forholdene ved SHS.

– Regimet er et veldig inngripende tiltak, som reiser spørsmål opp mot våre menneskerettslige forpliktelser. Vi har plikt til å forebygge krenkelser av disse menneskerettslige forpliktelsene, sier han.

I hvilken grad har Norge tatt til seg den kritikken?

– I perioden etter rapporten har SHS ikke vært mye brukt. På den måten har man tatt til seg kritikken, sier han.

I likhet med Horn, mener Smith det alltid er relevant for et fengselssystem å være veldig nøye med hvordan de benytter isolasjonen.

– Hvis du innfører et regime, må du også følge det opp og evaluere det. Men det som kanskje er enda mer vesentlig i denne sammenheng når vi snakker om isolasjon, er de mange andre isolasjonsformer som langt flere enn en person utsettes for.

Rettssak i Skien

Tirsdag neste uke starter rettssaken Anders Behring Breivik har anlagt mot staten. Hans advokat vil argumentere for at Breivik har fått isolasjonsskader etter oppholdet på SHS.

Regjeringsadvokatens advokat, Marius Emberland, avviser dette og skriver i sitt sluttinnlegg at Breivik ikke er sosialt isolert. Det vises til at Breivik har tre rom han disponerer – en bocelle, en studiecelle og en treningscelle, og at han kan bevege seg fritt mellom disse.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger