Hopp til innhold

Norge går til sak mot USAs toll på stål og aluminium

Utenriksdepartementet mener tilleggstollen som USA vil legge på norsk stål og aluminium er i strid med WTO-regelverket.

Ine Eriksen Søreid og Erna Solberg med Donald Trump i Washington

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide reagerer mot tollen som USA vil legge på norsk stål og aluminium. Her følger hun en pressekonferanse med Erna Solberg og Donald Trump tidligere i år.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

1. mars i år kunngjorde Trump at USA innfører toll på import av stål (25 prosent) og aluminium (10 prosent).

– Vi er avhengig av at regelverket følges av alle land. Vi gjør det også for å stå opp for norske næringsinteresser. Så selv om ikke toll på stål og aluminium ikke får så stor økonomisk betydning for Norges del, så er det prinsipielt viktig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK.

UD gjør dette for å få en uavhengig vurdering av saken. En slik panelbehandling vil vare i noe over et år, og rapporten som følger vil deretter kunne ankes inn for WTOs ankeorgan.

Norge har, i likhet med Canada, EU, India, Kina, Mexico, Russland, Sveits og Tyrkia, konsultert med USA i Genève, som et første skritt i en tvistesak. Disse konsultasjonene med USA førte ikke fram.

Internasjonale vilkår viktige for norsk næringsliv

Tilleggstollene rammer norsk eksport av stål og aluminium til USA, som lå på en verdi av rundt 90 millioner kroner i fjor. Det totale omfanget av stål og aluminiumseksporten lå på 36 milliarder kroner i 2017, med EU som det klart største markedet.

– Selv om vår eksport til USA av stål og aluminium er beskjeden, er denne saken prinsipielt viktig. Regjeringen står opp for norske næringer som møtes med ulovlige handelsrestriksjoner og forsvarer det regelbaserte handelssystemet, sier utenriksministeren.

NRKs økonomikommentator, Cecilie Langum Becker synes ikke regjeringens trekk er overraskende.

– Vi er et lite land, og når gigantene går til handelskrig, så kommer vi i en skvis – og dette er en måte for oss å få dette på bordet på.

Hydro Aluminium i Sunndal

Hydro Aluminium i Sunndal

Foto: Roar Halten / NRK

Usikkert om USA vil rette seg etter WTO

De 160 medlemslandene i Verdens handelsorganisasjon skal i utgangspunktet respektere en kjennelse fra organisasjonen. Men om USA vil rette seg etter det dersom Norge får medhold, er usikkert.

– Det er ingen hemmelighet at president Donald Trump ikke er en veldig stor tilhenger av WTO, han har jo også truet med å trekke seg fra WTO fordi han mener at organisasjonen undergraver landets interesser. Dessuten har WTO ingen sanksjonsmuligheter, påpeker Langum Becker.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ