Norge forlenger grensekontrollen

Regjeringen forelenger den midlertidige grensekontrollen på ferger og populære innfartsveier. – Et misbruk av Schengen-avtalen, mener professor.

Grensekontroller til Norge og Sverige. Kart.

STENGT: Både Sverige og Norge har skjerpet grensekontrollen, noe som har ført til at antall asylsøkere til Norge har stupt.

Foto: Mari Grafsrønningen / NRK

Siden torsdag 26. november har norske myndigheter kontrollert ferger som kommer fra Schengen-landene Danmark, Sverige og Tyskland. Samtidig har tollere og politi økt kontrollen på enkelte innfartsveier fra Sverige.

Kan forlenges flere ganger

Den midlertidige grensekontrollen utgår egentlig søndag, men blir nå utvidet til å gjelde i minst 20 dager til.

– Vi har i dag vedtatt at vi ønsker å forlenge den grensekontrollen inntil videre. Vi følger det regimet som Schengen-avtalen legger til grunn. Etter mitt syn er det ingen tvil om at vi tilfredsstiller de unntaksbestemmelsene som ligger til grunn, sier justisminister Anders Anundsen til NRK på telefon fra Brussel.

Grensekontroll

STORKONTROLL: Fire personer, som ikke hadde gyldig visum, ble avvist av Color Line da de skulle ta ferge fra Hirtshals i Danmark til Larvik forrige torsdag. Nå forlenger regjeringen grensekontrollen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Anundsen sier til NRK at regelverket i første rekke åpner for at grensekontrollen kan forlenges i 20 dager.

Så kan det forlenges med 30 dager igjen deretter, men det må foreligge en konkret vurdering av om vilkårene for en slik grensekontroll er til stede. Vi mener det foreligger nå.

– Ikke dokumentert

Vilkårene han sikter til er artikkel 25 i Schengen-avtalen. Den sier at medlemsland kan innføre en tidsbegrenset kontroll av egne grenser dersom det foreligger en «alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet».

Men ifølge Erik Oddvar Eriksen, professor og senterleder ved Arena Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo, er det langt igjen til man kan snakke om at asylveksten truer Norge på noen som helst måte.

– Jeg mener regjeringen misbruker paragraf 25 i Schengen. Det er ingen rimelig grunn til å si at det foreligger trusler mot Norges sikkerhet og orden. Det er ikke dokumentert i det hele tatt, sier han til NRK.

Også Gerd Battrup, førsteamanuensis ved Institutt for Grenseregionsforskning ved Syddansk universitet, har stilt spørsmål ved om Norge virkelig oppfyller kravene i avtalen.

Jeg forstår godt at Sverige har innført grensekontroll, men jeg synes ikke den norske regjeringen har klart å forklare det godt nok innenfor rammene av Schengen. Det er ikke en like stor krise i Norge som i Sverige

Grenseforsker Gerd Battrup / NRK 29.11.15

Sammenligner Norge med Sverige

Men ifølge justisminister Anders Anundsen er det ingen tvil om at den enorme veksten i antall asylsøkere Norge har opplevd de siste månedene utgjør en trussel mot offentlig orden og rikets sikkerhet.

Anders Anundsen

FORLENGER: Anders Anundsen avviser at Norge ikke oppfyller kravene i Schengen-avtalen.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

– Vi klarer ikke å følge opp med nødvendig registrering og sikkerhetsoppfølging etterpå, og det påvirker vår mulighet til å håndtere den indre sikkerheten som vi er forpliktet til å sikre overfor våre borgere. Vi ser at våre naboland er av samme oppfatning. Det er innført grensekontroll også i Sverige.

Mens 112 264 personer har søkt asyl i Sverige i løpet av årets ti første måneder, er tilsvarende tall for Norge 21 946.

Anundsen mener likevel det er relevant å sammenligne de to landene.

– Det er ganske stor forskjell i antall, men det er ikke så stor forskjell i konsekvens. Og det er konsekvensene som er oppe til vurdering når man skal avgjøre hvorvidt dette har konsekvenser for indre sikkerhet, eller ikke.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger