– EU styrer norsk hverdag mer enn folk er klar over

Demokratisk underskudd, økonomisk overskudd. Slik oppsummeres Norges forhold til EU i en ny, omfattende rapport.

EU mange flagg

Det norske flagget vaier ikke utenfor Europaparlamentet i Strasbourg. Men selv om Norge ikke er medlem, er vi ifølge en ny rapport tre fjerdedels integrert i EU.

Foto: GEORGES GOBET / Afp

Bilen du eier må kontrolleres hvert andre år.

Grisen du spiser kan ikke ha mer enn åtte timers kjøretid til slakteriet.

Du kan importere vin på egenhånd og kjøpe rusbrus på nærbutikken.

Du reiser fritt i Schengen-området, og får stadig flere østeuropeiske arbeidskolleger.

Til våren er det 20 år siden Bjørn Tore Godal skrev under EØS-avtalen på Norges vegne. Siden den gang er stadig mer av nordmenns hverdag styrt av lover og regler som EU – ikke norske folkevalgte – har bestemt.

6000 EU-regler – kun 55 unntak

Nå har et regjeringsutnevnt utvalg gått gjennom Norges erfaringer med EØS-avtalen og andre EU-avtaler.

De er overrasket over hvor dyptpløyende Norges forhold til EU er:

  • Utvalget anslår at Norge følger tre fjerdedeler av EUs lover og regler – sammenlignet med land som er hundre prosent integrert.
  • Fra 1992 til 2011 har Stortinget vedtatt 287 EU-avtaler og regler, og det store flertallet ble enstemmig vedtatt.
  • Over 6000 EU-regler er løpende blitt en del av EØS-avtalen, og Norge har så langt ikke lagt ned et eneste veto.
  • Norge er blant de flinkeste EU/EØS-statene til å innføre EU-direktiver i rett tid.
  • Over 30 prosent av norske lover er gitt eller endret på grunn av lovgivning i EU.
  • Til nå har Norge kun 55 unntak fra EU-regler som er innført gjennom EØS-avtalen.

– Gir fra seg makta

Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre blir i dag overlevert den over tusen side lange rapporten om EØS-avtalen.

Foto: Bendiksby, Terje / Scanpix

Etter å ha sett på konsekvensene av Norges avtaler med EU, fastslår utvalget at forholdet er preget av en alt for stor avstand mellom formalitet og realitet.

Med andre ord: det er langt mellom liv og lære.

For selv om avtalene bygger på Norge ikke skal overføre formell myndighet til EU, er det akkurat det som skjer:

Ifølge utvalget er det i virkeligheten snakk om en massiv delegasjon av lovgivende makt til EU. Norge delegerer også dømmende makt til EU-domstolen og EFTA-domstolen. Den utøvende makta er i en viss grad delegert til EFTAs overvåkningsorgan og Kommisjonen.

– Mindre innflytelse nå enn før

Og siden Norge ikke er EU-medlem, betyr denne delegasjonen av makt at Norge styres av et utall av lover og regler som norske folkevalgte ikke har noen innflytelse over.

Ifølge utvalget har Norges begrensede innflytelse krympet betraktelig de siste 20 årene.

De skriver i sin rapport at porten inn til EU er blitt smalere, samtidig som flere skal inn.

Ifølge utvalget har EU blitt så stort at organisasjonen ikke har tid eller mulighet til å forskjellsbehandle Norge. I stedet blir Norge behandlet på lik linje med alle andre utenforstående lobbyister.

Da EU-kommisjonen mistet en del makt til Europarlamentet, mistet også Norge en viktig arena for å bli hørt.

Der nordmenn før kunne være med i beslutningsprosessene helt fram til vedtaket skulle fattes, blir diplomatene kastet på gangen lang tidligere nå.

Dermed handler Norges europapolitikk først og fremst om informasjonsinnhenting, ikke påvirkning.

– Bra for norsk økonomi

Men selv om utvalget påpeker flere «demokratiske utfordringer» knyttet til Norges forhold til Europa, slår rapporten likevel fast at EØS-avtalen stort sett har tjent norske verdier og interesser.

Og A/S Norge har hatt en enorm økonomisk vekst siden avtalen ble innført.

For fastlands-Norge har brutto nasjonalprodukt økt med 60 prosent. Sysselsettingen har økt, og arbeidsledigheten har sunket.

Utvalget understreker at det er umulig å skille ut hvor stor del av de økonomiske framskrittene som skyldes Norges avtaler med EU.

Men flertallet av medlemmene mener Norge helt klart har tjent på den fulle tilgangen til EUs indre marked. Kort sagt – de mener de økonomiske fordelene er større enn ulempene.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger