Norge bedre på voksne enn unge

Mens norske skoleelever skårer middels på Pisa-undersøkelsen som kom onsdag, er bildet langt mer lystig for voksne i Norge.

Kristin Skogen Lund

ØNSKER IKKE Å TAPE KONKURRANSEN I FRAMTIDA: NHO-direktør Kristin Skogen Lund gleder seg over at voksne nordmenn ligger helt i tetsjiktet når det kommer til lese- og tallferdigheter. Hun er derimot bekymret for at norsk ungdom skal dra Norge ned på jumboplass.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

I Piaac-undersøkelsen, en slags Pisa-test der også voksne er målt, ligger nordmenn helt i tetsjiktet.

Rundt 5000 nordmenn i alderen 16 til 65 år har deltatt i den praktiskorienterte kunnskapsundersøkelsen.

Resultatet: Norge er sjette best i leseevne og tallforståelse blant 24 målte land.

Best til å lese er den japanske befolkningen, etterfulgt av Finland, Nederland, Australia og Sverige før Norge.

Rangeringa over tallforståelse likner i stor grad, bortsett fra at Belgia har inntatt 3.-plassen, og danket ut Australia fra de topp seks beste.

Oppsummert ser vi at den voksne befolkningen i Norge, samt Finland, Nederland og Sverige, har ferdigheter som ligger over OECD-gjennomsnittet på alle de tre ferdighetsområdene som undersøkes i PIAAC.

Ferdigheter i voksenbefolkningen, Piaac og SSB

– Gode på etterutdanning i arbeidslivet

Direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, mener de gode resultatene skyldes kompetanseheving på jobb.

– Vi er bedre til å lære i arbeidslivet enn vi er i skolelivet. Det tror jeg handler mye om at arbeidslivet i Norge er inkluderende. Vi har få nivåer, og alle i norsk arbeidsliv er ganske bemyndiggjort, og ergo lærer de mye også, sier Lund.

– Jeg tror også at vi kan skryte av bedriftene for at de har vært flinke til å ta dette med videre- og etterutdanning på alvor, legger NHO-direktøren til.

Jan Ellersen

Direktør for Vox, Jan Ellertsen, tror den gode rangeringa gjenspeiler at Norge har vært flink til å satse på videre- og etterutdanning i arbeidslivet.

Foto: VOX

Direktør for Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Jan Ellertsen, trekker også fram forklaringa at Norge har vært flink til å satse på videre- og etterutdanning i arbeidslivet:

– Norge skiller seg veldig positivt ut ved at særlig den gruppa med lavest formell kompetanse, også er de i verden som deltar mest i opplæring på arbeidsplassen, sier han.

Urolig for ungdommen

På tross av de gode resultatene er det spesielt ei gruppe, nemlig de yngste i arbeidslivet som skiller seg ut.

De under 25 år skårer markant lavere enn den øvrige befolkninga både når det gjelder lesing og tallforståelse.

Sammenliknet med samme aldersgruppe i andre land, ligger norske ungdommer på en 16. plass, godt under OECD-gjennomsnittet, viser Piaac-undersøkelsen.

Dette gjør NHO-direktøren bekymret for framtida.

– Vi må ta dette på alvor når vi ser at den kommende generasjonen ikke skårer like bra, sier Lund.

Hun påpeker at problemet ikke kommer til å gå over av seg selv.

– Hvis vi ikke hele tida klarer å bli bedre, slik som alle land rundt oss som vi konkurrerer med gjør, så vil vi tape konkurransen framover. Det ønsker vi ikke skal skje, sier Lund.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger