Tre av fire nordsjødykkere vant fram mot Staten

Tre av fire nordsjødykkere vant i dag fram i Oslo tingrett med sitt krav til Staten om millionerstatning etter pionerdykking i Nordsjøen.

 

Nordsjødykkerne

Prosessfullmektig Erik Johnsrud sammen med fra venstre, tidligere nordsjødykkere Leif Johansen, Åsbjørn Jørgensen og Angus Kleppe, er tre av fire nordsjødykkere som har anlagt mot staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

En fjerde dykker vant ikke fram med sitt kravet, som for alle fire dykkerne var rettet mot Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Første gang

Det er første gang har nordsjødykkere vunnet fram med erstatningssøksmål mot Staten for skader de mener seg påført etter pionerdykking i Nordsjøen.

Oslo tingrett dømte i dag Staten ved Arbeids- og inkluderingsdepartementet til å betale nærmere 30 millioner kroner i erstatning og forsinkelsesrente til tre tidligere dykkere – Dag Vilnes (57), Angus Gunnar Kleppe (59) og Magn Håkon Muledal (54).

Objektivt ansvar

Staten ble frifunnet for kravet om erstatning fra en fjerde dykker, Asbjørn Jørgensen (51). Han har imidlertid vunnet fram med sin anførsel om at staten er ansvarlig på objektivt grunnlag.

Det at den fjerde ikke får erstatning er bittert, sier Henning O. Haug leder i Offshore dykkerunion.

- Malurten i begeret er at beløpsgrensen er sterkt redusert og det er veldig bittert på den måten at det gir seg utslag for den enes vedkommende selvom Staten da har erklært objektivt ansvar så gir det ikke én krone i uttelling, sier Haug til NRK.

Dypvannsdykking

De fire dykkerne, og mange med dem, deltok i dypvannsdykking og andre dykkeroperasjoner i Nordsjøen i den periode som kalles pionertiden for norsk oljeindustri. Advokatene for de fire, Erik Johnsrud og Eivind Ludvigsen, la under rettssaken som startet 26. februar, vesentlig vekt på å vise at staten utsatte pionerdykkerne i Nordsjøen for særlig stor risiko. De mente at staten hadde kjennskap til den risiko som var til stede.

Og Oslo tingrett anfører i sine premisser at den legger til grunn som uomtvistelig at i tillegg til umiddelbare skader kan trykkfallssyke medføre varige skader som skader i ryggmargen, affeksjon av hjernestammen som påvirker balanse, hørsel, svelging og øyebevegelser, samt cerebrale symptomer som blant annet nedsatt følelse, hørsel og syn, motorisk svikt og mentale problemer.

Mange saker i påvente

Intern strid blant nordsjødykkerne, og mellom deres organisasjoner, førte til at det i denne saken bare var fire saksøkere, med Offshore Dykker Unionen (ODO) og fagforbundet Industri Energi som hjelpeinstanser.

Oslo tingrett har mottatt 31 andre søksmål med den samme problemstilling. Flertallet av disse saksøkerne har tilknytning til Nordsjødykker Alliansen. 29 av sakene er stanset i påvente av det utfall som Oslo tingrett kom med i dag. De to øvrige sakene vil bli berammet på et senere tidspunkt.

Hovedforhandlingene i denne saken startet 26. februar i år og ble ført i 20 dager.

HØR: Her og nå-innslag om Nordsjødykkerne

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger