Hopp til innhold

Nordmenn kan pålegges karantene

Smittevernloven åpner for bruk av tvang dersom noen ikke følger rådene om å holde seg i hjemmekarantene dersom det er mistenkt at de er smittet av koronaviruset.

Corona virus - Isolatavdelingen på Ullevål sykehus

ULLEVÅL SYKEHUS: Dersom en person ikke følger retningslinjene fra helsevesenet, må vedkommende i ytterste konsekvens legges på isolat på sykehus.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fire personer i Norge er så langt bekreftet smittet av koronaviruset covid-19.

Personer over hele Norge er pålagt å holde seg hjemme etter mistanke om at de er smittet.

– I utgangspunktet samarbeider vi med folk. De aller fleste er interessert i å begrense smitteutbruddet, og derfor vil de sannsynligvis oppføre seg fornuftig, sier Frode Forland, fagdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI) til NRK.

Nødparagraf

Han forteller at det likevel finnes en løsning for dem som eventuelt motsetter seg kravet om hjemmekarantene.

Frode Forland

FAGDIREKTØR: Frode Forland i Folkehelseinstituttet.

Foto: Helsedirektoratet

– Hvis folk ikke vil rette seg etter de får rådene får, så er det en hjemmel i smittevernloven til å bruke tvang, sier Forland.

Dette står i smittevernloven:

«En smittet person med en allmennfarlig smittsom sykdom har plikt til å ta imot og følge den personlige smittevernveiledningen som legen gir, jf. § 2–1 for å motvirke at sykdommen blir overført til andre og plikt til å la seg isolere dersom det er nødvendig.»

Forland understreker at dette er en nødparagraf, som de trolig slipper å benytte. Dersom en person ikke følger retningslinjene, må vedkommende i ytterste konsekvens legges på isolat på sykehus.

Disse skal holde seg hjemme

Det er tre grupper som FHI mener skal holde seg hjemme.

  • Personer som har vært i risikoområder og som har fått symptomer på smitte.
  • Personer som har vært i kontakt med syke personer fra risikoområder.
  • Personer som har testet positivt, men ikke er alvorlig syke. (Dette er tilfellet med kvinnen i Tromsø, som er det første bekreftet tilfellet i Norge).

Karantenetiden hjemme er 14 dager. Dersom man ikke har symptomer eller har testet negativt, kan man oppføre seg som normalt.

«Det er fortsatt mye ukjent om sykdommen, men man regner med at sykdommen i liten grad smitter før man får symptomer,» opplyser FHI.

NRK er en av flere bedrifter som går lengre enn det FHI anbefaler. NRK-medarbeidere som har vært i risikoområder, skal etter ankomst i Norge jobbe hjemmefra i 14 dager.

Dersom du er hjemme i karantene, må du ordne med å få mat levert på døra. Du skal også ha kontakt med helsetjenesten hver dag.

Dersom du mistenker smitte

Rådet fra Folkehelseinstituttet er at man skal ringe lege eller legevakt hvis man mistenker smitte.

– Konfererer med legen eller legevakten. De får detaljopplysninger og kan ta en avgjørelse basert på det, sier Forland.

Han anbefaler de som enten har vært i smitteutsatte områder, eller som mistenker smitte, å ringe lege eller legevakt. En sykepleier vil da komme hjem og ta prøver av personen så fort som mulig.

– Hvis du ikke har symptomer, så er det ikke et krav eller pålegg om å måtte gå i karantene, sier han.

Binder seg til karantene

UD tilbyr også utreise for nordmenn fra Wuhan til Norge.

I en e-post bekreftet Utenriksdepartementet fredag kveld at tre norske borgere benyttet seg av denne muligheten.

«Utenriksdepartementet kan bekrefte at tre norske borgere har benyttet seg av muligheten for utreise fra Wuhan sammen med andre europeiske borgere. Reisen ble organisert ved bruk av EUs samordningsmekanisme for krisehåndtering, og gjennom et fellesnordisk samarbeid.», står det i e-posten.

For å få tilbudet, må de som hentes ut skriftlig godkjenne et krav om hjemmekarantene. Alle som hentes fra Wuhan til Norge binder seg til hjemmeisolering i minst to uker.

Dette innebærer at det er ulike regler for om man hentes ut av den norske stat eller om man kommer seg hjem på egen hånd.

Derfor er reglene ulike

Ørjan Olsvik, professor i medisinsk biologi ved UiT, forteller til NRK at den norske stat må være sikre på at de ikke bidrar til spredning.

– Hvis den norske stat skal hente noen, det vil si kjøpe flykapasitet, og få absolutt alt på plass, så er det klart at det ville være galt av den norske stat å si at «OK, nå er vi i Norge, spring rundt og ha det gøy». Vi må være sikre, ellers ville den norske stat ha vært med på å øke risikoen for en spredning, sier Olsvik.

– Det er ikke forulemping av disse menneskene, det er faktisk en stor tjeneste man gjør dem, å klare å få dem ut, fordi de hadde ikke fått lov å komme ut ellers. Kina har restriksjoner på det, så dette er en humanitær handling.

Så det er i forbindelse med Kina også, at norske myndigheter på en måte «godtar» det ansvaret som de blir pålagt?

– Ja. Og da må man passe på de andre som er i Norge – at vi ikke har hentet hjem noen som var smittet eller kunne vært smittet.

Kan ha rett på sykmelding

Nav opplyser at personer som helsemyndighetene anbefaler at skal holde seg hjemme, vil ha rett til sykmelding.

«Man har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at man må holdes isolert fordi man kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om pasienten faktisk er smittebærer. Nav kan godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen,» skriver Nav.

For å ha rett på sykepenger, må man ha en sykmelding fra lege.

For personer som må isoleres i hjemmet, kan hjemmekontor være et aktuelt tiltak for å unngå sykmelding.

Personer som isolerer seg frivillig (som altså ikke er av de tre kategoriene oppgitt i starten av denne saken), har ikke rett på sykmelding.

Les mer om regelverket i forbindelse med koronaviruset på NAV.no.

AKTUELT NÅ