Nordmenn jobbet i konsentrasjons- leirer

Norske statsborgere jobbet i nazistenes konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig. Det bevises for første gang i dokumenter som kommer fra tyske arkiver.

Konsentrasjonsleir

Norske statsborgere tjenestegjorde i nazistenes konsetrasjonsleirer, der millioner av mennesker ble mishandlet og drept.

Dokument fra tyske arkiver

Hittil ukjente dokumenter fra tyske arkiver viser at nordmenn tjenestegjorde i bl.a. Stutthof.

Foto: NRK

Nordmennene var dermed med der hvor millioner av mennesker ble mishandlet og drept, gasset i hjel og torturert.

Tre nordmenn identifisert

Så langt er tre norske statsborgere som gjorde tjeneste i leirene identifisert.

To var i 20-årene, mens en var noe eldre. De var fra Vestfold, Hedmark og Buskerud og gjorde tjeneste i leiren Stutthof i dagens Polen og Mauthausen i Østerrike.

– Vi har ikke fullstendig oversikt over hvor mange nordmenn som til sammen tjenestegjorde der, men jeg vil tro at det ikke kan ha dreid seg om flere enn i underkant av 100, sier seniorforsker ved Holocaustsenteret, Terje Emberland.

Folkemord

Nordmennene gjorde ulike former for vakttjeneste eller var instruktører for nordiske fanger.

Frem til nå har opplysningene ikke vært kjent i Norge. De bekrefter for første gang at også norske statsborgere var direkte involvert i det verste folkemordet i moderne historie.

– Tilhørte utryddelsesmaskineriet

– Dette er en svært viktig del av krigshistorien og setter et helt nytt perspektiv og søkelys på Norge under okkupasjonen, sier Emberland.

– Dokumentene viser at nordmenn tjenestegjorde i alle grenene i SS-apparatet. Vi har svevd i den villfarelsen at norske frontkjempere var vanlige soldater, men dette bekrefter det faktum at de tilhørte selve drivkraften bak det nazistiske utryddelsesmaskineriet i Europa.

– Var norske statsborgere med på å gasse i hjel jøder?

– Det er ikke usannsynlig. Det var en ganske liten andel nordmenn som tjenestegjorde i SS, men det er ingenting som prinsippielt skulle tilsi at de ikke kunne ha vært med på det, selv om vi ikke har dokumentasjon direkte på det, sier Emberland.

Video Terje Emberland om norske soldater som tjenestegjorde i konsentrasjonsleirene

Seniorforsker Terje Emberland sier de nye opplysningene er en viktig del av krigshistorien.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger