Hopp til innhold

Nordmenn frykter smitte fra flyktninger

Folkehelseinstituttet får mange telefoner fra folk som frykter at flyktninger skal smitte dem med sykdommer.

Nyankomne asylsøkere på Refstad transittmottak

Asylsøkere er like friske som nordmenn flest, ifølge Norsk folkehelseinstitutt. Instituttet får mange henvendelser fra folk som er bekymret for økt smittefare nå som det kommer flere flyktninger til landet. Bildet viser asylsøkere utenfor Refstad transittmottak i Oslo.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Trude Arnesen, overlege ved Folkehelseinstituttet

Mange er unødig redde for at asylsøkere skal spre smitte, ifølge Trude Arnesen, overlege ved Norsk folkehelseinstitutt.

Foto: Folkehelseinstituttet

– Noen har en del fantasifulle bekymringer, som at busseter nå skal bli infisert av smittsomme sykdommer. Enkelte har begynt å bruke hansker, sier Trude Arnesen, overlege ved avdeling for infeksjonsovervåking i Norsk folkehelseinstitutt.

Det er den økte tilstrømningen av flyktninger om skaper smittefrykt. Hit til Norge har 2800 asylsøkere kommet så langt bare i september, som et resultat av den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. UDI venter totalt opp mot 20.000 asylsøkere til Norge i løpet av året.

Ifølge Folkehelseinstituttet er bekymringene for økt sykdomsspredning grunnløse.

– Det er ingen spesielle forholdsregler man trenger å ta. Flyktningene bærer ikke med seg noen sykdommer som vi ikke har i vår flora allerede.

Vi vet at det er de friskeste i en befolkning som migrerer.

Trude Arnesen, overlege.

– Ikke sykere enn nordmenn flest

Selv om mange av asylsøkerne har levd i kummerlige kår på sin reise mot Norge, er de ifølge Arnesen ikke sykere enn snittet av den norske befolkningen.

– Vi vet at det er de friskeste i en befolkning som migrerer. Det er de som har krefter og ressurser til å klare en slik reise.

Det er både folk flest, hjelpeorganisasjoner og medier som tar kontakt med Folkehelseinstituttet med spørsmål om smittefare.

– Vi tar egentlig ikke imot publikumshenvendelser, men vi får en god del likevel. Vi ser ofte at folk blir reddere for smitte enn det er grunn til. Det så vi også under ebolautbruddet i Afrika, selv om folk i Norge ikke hadde noen grunn til å være redde.

Flyktninger sover på gata

Flyktninger sover på gata utenfor Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo. Antall asylsøkere som kommer for å registrere seg her har økt kraftig den siste tiden.

Foto: Linn Beate Woll

– Følg vanlige hygieneråd

Personlig har hun inntrykk av at folk i Norge generelt har blitt mer og mer engstelige for å bli syke.

– Men det er alltid lurt å følge de generelle rådene, som å ha god håndhygiene og følge de ordinære vaksinasjonsprogrammene, understreker overlegen.

De sykdommene det er størst fare for å bli smittet av er forkjølelse, andre luftveisinfeksjoner og mage-tarminfeksjoner.

Ekstra vaksiner til ansatte

Eli Størset, Hero Norge AS

Alle ansatte som jobber med asylsøkere får tilbud om ekstra vaksiner, ifølge Eli Størset i Hero Norge.

Foto: Hero Norge AS

Selv om folk flest ikke trenger å bekymre seg for økt smittefare med flere flyktninger i landet, får folk som jobber tett på nyankomne asylsøkere tilbud om ekstra vaksiner.

– Hos oss blir alle nyansatte tilbudt en vaksinasjonspakke som arbeidsgiver dekker, sier Eli Størset, personaldirektør i Hero Norge til NRK.

Hero driver flere asylmottak i Norge. Også de som jobber ved de nyopprettede, provisoriske akuttinnkvarteringene får tilbud om ekstra vaksiner.

– Når det gjelder for eksempel tuberkolose har ingen av våre ansatte noen gang blitt smittet. Risikoen er minimal. Det er frivillig å ta vaksinasjonsprogrammet. Mange velger å gjøre det, og mange velger å la være, sier Størset.

AKTUELT NÅ