Nordisk ungdom sliter med ledighet

Norge greier seg bra, men også våre naboland sliter med skyhøy ungdomsledigheten.

Ungdomsledighet i Spania

Ungdomsledigheten er svært høy både i Sverige, Finland og Storbritannia. Men verst er situasjonen i Hellas og Spania (bildet), der ca 57 prosent av de unge mangler jobb.

Foto: ANDREA COMAS / Reuters

Ungdomsledigheten i EU ligger nå på 23,7 prosent. Det viser de ferskeste tallene som kom fra Eurostat i dag.

Ledigheten blant arbeidstakere under 25 år er også svært høy i land som Norge pleier å sammenligne seg med.

Ungdomsledighet

Også i Vest-Europa er ungdomsledigheten høy. Kilde: Eurostat 08.01.13

Foto: NRK

Sammen med Tyskland, Nederland og Østerrike, skiller Norge seg ut med lav ungdomsledighet. Disse fire landene omtales i noen sammenhenger som «lærling-landene» fordi de skiller seg ut ved å ha relativt gode ordninger for yrkesopplæring for unge.

Én av fire unge ledige i Sverige

Aller høyest av de vesteuropeiske landene ligger Sverige. Der står 24,8 prosent av arbeidssøkende unge uten jobb. Sverige ligger dermed mellom Romania og Litauen på statistikken.

I Storbritannia sto 20,2 prosent av unge under 25 år utenfor arbeidslivet i september 2012. Også i Finland er situasjonen alvorlig, med 19 prosent ungdomsledighet.

– Unge er ofte nykommere på arbeidsmarkedet. De har mindre ansiennitet og er oftere i midlertidige ansettelsesforhold, sier Dag Olberg, arbeidslivsforsker ved Fafo.

SE REPORTASJEN: I Spania har arbeidsledigheten blant unge under 25 år nådd 53 prosent. I Hellas og Italia er ledigheten henholdsvis 54 og 34 prosent, mens blant Norges unge er den på 8 prosent. NRK har møtt noen av de unge og fortvilte arbeidsledige personene i Europa.

Unge arbeidsledige i Europa

Dramatisk i Sør-Europa

Da finanskrisa slo inn høsten 2008, økte arbeidsledigheten blant ungdom i Europa umiddelbart og dramatisk.

Ungdomsledighet i Sør-Europa

Hellas

57,6

Spania

56,5

Portugal

38,7

Italia

37,1

Frankrike

27,0

De nyeste tallene fra Eurostat viser en skyhøy arbeidsledighet blant unge i Sør-Europa.

De søreuropeiske landene er aller hardest rammet. Her er ledigheten så høy at forskerne snakker om «den tapte generasjonen». I enkelte av disse landene er ledigheten nå så høy, at utslagene bryter med forskernes vedtatte sannheter.

– Vi vet fra forskningen at utdanning beskytter mot arbeidsledighet. Men i de landene som er verst rammet, som Hellas og Spania, er det ikke lenger slik. Vi vet ikke hva det kan føre til, men vi kan kanskje tenke oss at det virker inn på motivasjonen til å ta utdanning, sier Olberg.

Han legger også til at stadig flere unge forlater hjemlandet for å finne jobber andre steder.

SISTE NYTT

Siste meldinger