Nordisk forbrødring i Smutthavet

Danmark, Island, Færøyene og Norge er blitt enige om fordelingen av havbunnen i deler av Smutthavet. 

Utenriksminister Jonas Gahr Støre undertegnet avtalen
Foto: Ole Orset, Orset, Ole

- Dette er en historisk avtale, sa utenriksminsiter Jonas Gahr Støre etter undetegningen av avtalen i New York.

Utenriksminstrene fra Danmark og Island var også til stede, i tillegg til Færøyenes langmann.

200-milsgrensen

Alle kyststater har kontinentalsokkel ut til 200 nautiske mil etter FNs havrettskonvensjon.

Men i området som er kjent som Smutthavet kan både Norge, Island, Danmark og Færøyene dokumentere sokkel utenfor 200-milsgrensen.

Siden slutten av 1990-årene har kyststatene som grenser til Smutthavet, inngått kvoteavtaler for fiske i Smutthavet.

Midtlinjeprinsippet er brukt for å dele opp Smutthavet, men det skal forhandles videre om hvor de endelige linjene skal gå.

- Gode naboer

Ifølge den norske utenrikminsteren har gode nordiske naboer brukt viktige folkerettslige prinsipper for å komme fram til en god løsning.

Han mener dette er et betydningsfullt nordisk bidrag til det internasjonale samfunnet, melder NRKs New York-korrespondent Jan Espen Kruse.

Støre vil ikke si direkte at den nye nordiske avtalen får betydning for de norsk-russiske forhandlingene om delelinjen i Barentshavet. Men han påpeker at russiske myndigheter bør være godt kjent med rettsprinsippene som nå er brukt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger