Nødnettledelsen godkjente indisk tilgang til deler av systemet

Ledelsen i Direktoratet for nødnett (DNK) godkjente at deler av underleverandørens nettverk skulle driftes fra India. Direktoratet kan ha brutt sikkerhetsloven.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen og Sveriges inrikesminister Anders Ygeman innvier sammenkoblingen av det norske og svenske nødnettet, under en stor norsk-svensk grenseredningsøvelse i Meråker.

Nødetatene er helt avhengig av nødnettet ved store hendelser.

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Nødnettskandalen er i ferd med å bli en hodepine for flere myndighetspersoner. Etter det NRK erfarer jobbes det intenst får å finne ut hvor store sikkerhetshull som finnes i nettet.

Nå viser det seg at direktoratet godkjente at det såkalte IP-nettet hos underleverandøren skulle driftes fra India, selv om de stilte krav til at selve linjene i nettet skulle driftes fra Norge.

– Vi ville ikke anbefalt at de sa ja til at IP-nett ble driftet fra India, hvis de hadde tatt kontakt oss, sier en sentral kilde til NRK som jobber med sikkerhet hos myndighetene. Kilden utelukker ikke at også direktoratet har brutt Sikkerhetsloven.

Kan være lovbrudd

Det var tirsdag at NRK avslørte at nødnettet har vært driftet fra India i strid med sikkerhetsloven.

Spørsmålet er om også tilganger til IP-nettet er i strid med sikkerhetsloven. Disse tilgangene skal ha gitt indiske IT-arbeidere tilgang til deler av systemene i nødnettet for å kunne rette opp feil.

NRK har vært i kontakt med sikkerhetseksperter som har jobbet med nødnettet. De sier at man kunne gjort betydelig skade fra India med tilgang til IP-nettet. De tekniske løsningene i Broadnet gjør at den som har slik tilgang, har såkalt «vide tilganger» til store deler av systemet.

Godkjente tilgang

Direktoratet vedgår at de ble orientert om at Broadnet sitt IP-nett skulle driftes fra India. De mener imidlertid at tilgangen ikke kunne føre til brudd i dekningen.

«Leveransen av IP-nett er ikke den mest kritiske delen av leveransen fra Broadnet. Når det gjelder den mest kritiske delen av leveransen, skal all konfigurasjon og styring skje fra Norge» skriver direktoratet i en e-post til NRK.

De vil imidlertid nå vurdere å legge all drift til Norge.

«​DNK vurderer nå hvilke konsekvenser avviket som ble oppdaget i desember 2016 skal ha for vårt leverandørforhold til Broadnet. Som en del av denne vurderingen vil DNK se på om vi kan akseptere at noen leveranser overhodet driftes fra India, også de som ikke inngår direkte i Nødnett. Vi er i god dialog med Nkom vedrørende disse vurderingene» skriver de videre.

nødnett Radio foran et kart
Foto: Ned Alley / NTB scanpix

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger