NHO: – Norsk gründersatsing er Nav-tiltak

NHO mener regjeringens storsatsing på gründere fremstår som et rent Nav-tiltak for å få arbeidsledige oljeingeniører ut i arbeid. – For lettvint, sier Daniel Ras-Vidal.

Daniel Ras-Vidal i Abelia

Daniel Ras-Vidal i Abelia sier Norge mangler leddet mellom oppstart og videre vekst for gründerbedrifter.

Foto: NRK

Valglogo

Torsdag i forrige uke foreslo næringsminister Monica Mæland (H) og resten av regjeringen å legge 100 millioner kroner på bordet for å styrke tilskuddsordningene til gründere og bedrifter.

Tiltakene er særlig rettet inn mot de som har blitt ledige som følge av nedgangstider i olje- og gassektoren.

NHO forstår ikke formålet med gründersatsingen

Det får Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, til å reagere.

– Det virker som om de gir arbeidsledige oljeingeniører gründerpenger for å få dem ut i arbeid. Det blir for lettvint, sier Daniel Ras-Vidal, innovasjonspolitisk talsperson i Abelia og daglig leder i Foreningen for innovasjonsselskaper.

De setter spørsmålstegn ved om målet for tiltaket er å skape vekstselskaper eller å holde folk borte fra arbeidsledighetskøen.

– Hvis målet er å holde sysselsatte i ett år som et arbeidsmarkedstiltak, så kan ordningen fungere, sier Ras-Vidal.

Norge lykkes ikke med gründere

Det er et velkjent faktum at Norge sliter med å få frem gründerbedrifter. Dette ser man blant annet ved at:

  • Antall nystartede bedrifter går tilbake.
  • Svært få klarer å skape arbeidsplasser.
  • Svært få lykkes internasjonalt.
  • Norge ligger langt bak de andre nordiske landene når det gjelder å hente inn risiko-kapital til Norge.

Ras-Vidal mener det nå er behov for ordninger som kan hjelpe vekstbedrifter til å ta steget ut i verden.

– Det som trengs er at Staten gir private kapitaleiere incentiver for å satse på innovasjonsbedrifter. Vi mangler leddet mellom oppstart og videre vekst, sier Abelia-toppen.

Sverige lykkes med å utvikle gründere

Sverige har tradisjonelt gjort det bedre enn Norge når det gjelder å få frem gründerbedrifter.

Leder Pär Hedberg i Stockholm Innovation and Growth (Sting) mener Sverige har både tradisjoner og forbilder som forklarer suksessen bak for eksempel Spotify og Klarna.

– Unge med teknologiutdannelse i Sverige bærer på en drøm om å starte selskaper som kan få det til også internasjonalt. Norge har ikke samme antall av denne typen, sier Hedberg.

Og får støtte av Ras-Vidal.

– Svenskene lykkes fordi de er nødt. Sverige har slitt med arbeidsledighet i 20 år.

Lover å ta opp gründerkampen med Sverige

Monica Mæland

Næringsminister Monica Mæland (H) har foreslått å legge 100 millioner kroner ekstra på bordet for å satse på norske gründerbedrifter.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Næringsminister Monica Mæland (H) er i Ålesund for å delta på NRKs valgmøte om næringslivspolitikk. Hun bekrefter at hun har fått med seg Abelias kritikk, og sier regjeringen gjør flere ting for å sikre gode vekstvilkår for norske gründerbedrifter.

– Vi har etablert to landsdekkende såkornfond, og vi ruller ut et prekornfond der staten skal matche private investeringer, sier Mæland før hun avslutter:

– Vi skal ta opp gründerkampen med svenskene.

SISTE NYTT

Siste meldinger