NHO: – Mindre fokus på sykeliggjøring, mer på å få folk i arbeid

NHOs medlemmer sier de står i kø for å hjelpe NAV-brukere inn i arbeidslivet. Dersom det følger med statlig lønnstilskudd. – Arbeidstrening virker, bekrefter forsker.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund

NHO-direktør Kristin Skogen Lund sier halvparten av norske bedrifter er positive til å hjelpe de som står langt unna arbeidslivet inn.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Nesten halvparten av NHOs medlemsbedrifter sier de er positive til å engasjere folk som står utenfor arbeidslivet for å hjelpe dem inn i varmen.

Det viser NHOs arbeidsgiverbarometer.

– Det er et godt utgangspunkt for å få folk som står utenfor inn i arbeidslivet, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO.

Samtidig som nær halvparten av medlemsbedriftene hennes sier at de er villig til å ta inn folk som nå står utenfor, sier 82 prosent av bedriftene som svarte på spørsmålet at såkalt lønnstilskudd fra staten i stor eller noen grad er utslagsgivende for om de faktisk vurderer å ta inn denne gruppen.

Ekspert: – Arbeidstrening hjelper, ikke korte AMO-kurs

Ordningen brukes allerede i dag, men nå vil Skogen Lund at staten bruker enda mer penger på tiltaket.

– Næringslivet har god erfaring med å integrere folk som står utenfor inn i arbeidslivet. Dette kan vi, men vi må få flere inn i ordningene våre. Da trenger vi mer bruk av lønnstilskudd og at NAV-systemet går fra å inscentivere sykdom til å inscentivere arbeid, sier Skogen Lund.

Seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen

Seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen, sier det er arbeidstrening som hjelper.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Og får støtte av forsker ved Frisch-senteret Simen Markussen:

– Vi har et trygdesystem som i for stor grad plasserer folk på helseytelser slik at det som tidligere ofte ble definert som et ledighetsproblem nå blir definert til å være et helseproblem.

Han har studert hva som skjer når brukere møter NAV-systemet som har et sett med programmer som for eksempel:

  • Arbeidstrening i vanlige virksomheter slik Skogen Lund vil ha mer av.
  • Arbeidstrening i skjermet virksomhet.
  • Støtte til utdanning.
  • Korte såkalte AMO-kurs.

– Vi finner at støtte til ordinær utdanning og arbeidstrening i helt vanlige bedrifter har god effekt, mens de korte kursene i skjermet virksomhet har lite eller ingen effekt.

Han sier lønnstilskudd kan være ett virkemiddel til å hjelpe folk som har stått lenge utenfor arbeidslivet inn.

NHO: – Dette kan vi, men flere må inn i ordningene

–Det koster mye mer å ha folk stående utenfor arbeidslivet. Tapt verdiskaping og det koster å gi bidrag til dem som er i passivitet. Kan man bruke de midlene til å få dem inn i arbeidslivet så er det bra både fra Norge og spesielt den enkelte, sier Skogen Lund.

Hvorfor kan ikke bedriftene gjøre dette på egen kjøl, uten bruk av lønnstilskudd?

– Vi må være ærlige og erkjenne at mange ikke har samme produktivitet som arbeidslivet krever. Det er ikke så mange jobber i Norge som ikke krever noe særlig kompetanse. Det tar det litt tid for bedriftene hjelpe arbeidstakeren til å opparbeide, sier Skogen Lund før hun avslutter:

– Næringslivet har god erfaring med på integrere folk i arbeidslivet. Dette kan vi, men vi må få flere inn i ordningene.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger