Vil utvide krav om godkjent vaskehjelp

NHO vil forby private husholdninger å kjøpe renhold fra bedrifter som ikke er offentlig godkjent – og kombinere det med skattefradrag. Målet er å bekjempe svart arbeid.

Illustrasjonsfoto støvsuger

SVART MARKED: Forskningsstiftelsen FAFO anslår at over 100.000 norske husholdninger kjøper renholdstjenester helt eller delvis svart.

Foto: Syversen Johnny / SCANPIX

Siden 2012 har det vært et krav om at alle renholdsbedrifter skal være godkjent av Arbeidstilsynet. Samtidig ble det forbudt for bedrifter og offentlige etater å kjøpe tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent. Det samme forbudet gjelder ikke i privatmarkedet der innslaget av svart arbeid er høyt.

Anne-Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service

VIL STRAMME INN: Anne-Cecilie Kalternborn i NHO Service mener kraftigere lut må til for å bekjempe svart arbeid i renholdsbransjen.

Foto: Jon Skille Amundsen 2016 / NHO Service

En FAFO-rapport som NRK omtalte i fjor anslo at 43 prosent av private husholdninger som kjøper renholdstjenester gjør dette helt eller delvis svart.

– Vi mener tiden er kommet for også å ha forbudet i hjemmet, sier administrerende direktør i NHO Service, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Det vil i så fall innebære at privatpersoner vil ha plikt til å sjekke at vaskehjelpen jobber i en godkjent bedrift.

– Det er kjempelett å sjekke på nettet. Arbeidstilsynet drifter en portal der det står om bedriften er godkjent eller ikke.

Regjeringen er avventende

I april sendte Arbeids– og Sosialdepartementet flere forslag på høring der reglene for godkjenningsordningen blir strammet inn. I høringsnotatet drøftes muligheten for utvide forbudet mot kjøp av renholdstjenester fra ikke-godkjente bedrifter til også å gjelde privatmarkedet. Departementet skriver at dette kan begrense markedet for useriøse aktører, men har også betenkeligheter:

Arbeidstilsynet er på den annen side ikke gitt kompetanse til å føre tilsyn i private hjem, og vil dermed ikke kunne føre tilsyn med et slikt forbud. Arbeidstilsynet kan heller ikke ilegge forbrukere som bryter forbudet noen form for reaksjoner. Det kan dermed argumenteres for at forbudet kun ville blitt en papirbestemmelse uten reell juridisk betydning.

Fra høringsnotatet om tiltak i renholdsbransjen / Arbeids– og Sosialdepartementet

I det samme notatet ber for øvrig departementet om innspill til hvorvidt forbudet bør innføres eller ikke.

NHO Service er i sin høringsuttalelse klare på at forbudet bør gjelde private.

– Er ikke et slikt forbud vanskelig å følge opp i praksis?

– Det er klart at det vil være utfordringer med å innføre dette, men det vil være et viktig signal og vi ser ingen grunn til ikke å gjøre det, sier Kaltenborn.

Vil kombinere med skattefradrag

I tillegg til forbudet mot bruk av ikke-godkjente vaskehjelper, ønsker NHO Service også et skattefradrag for private husholdninger som kjøper renholdstjenester.

– Dette har fungert veldig godt i Sverige, og vi tror dette sammen med forbudet mot å kjøpe fra ikke-godkjente vil endre holdningen til å kjøpe renhold svart, sier Kaltenborn.

– Men er det ikke litt paradoksalt å bekjempe manglende innbetaling av skatt med skattefradrag?

– Jeg synes ikke det. Det virker som om mange kjøper svart fordi de synes det er dyrt, og et skattefradrag vil motvirke det. Det som virkelig vil være paradoksalt er å ikke benytte seg av et virkemiddel som i Sverige har gjort at 10.000 mennesker som tidligere har jobbet med svarte renholdstjenester i hjemmet nå har blitt arbeidstakere med de rettighetene og den skatteinngangen det medfører.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger