NHO Transport klagar staten inn for ESA

NHO Transport klagar staten inn for EFTA sitt overvakingsorgan ESA for ulik subsidiering av rabattordningane på ekspressbussar og tog.

ekspressbusser Telemark

STRID: Bussbransjen er lei av det dei meiner er forskjellsbehandling mellom tog og buss.

Foto: Tom Andersen / NRK

– Det kan ikkje vera riktig at staten sponsar rabattar til barn, eldre og militære på tog, medan buss-selskapa sjølv må dekka inn tapet dei har på rabatterte billettar. Det seier administrerande direktør Jon Stordrange i NHO Transport.

Direktør Jon Stordrange

Administrerande direktør Jon Stordrange i NHO Transport.

Foto: Trond Stenersen / NRK

No er han lei av ulik behandling, og sakan hamnar i Brussel etter at Samfedselsdepartementet her heime ikkje gav NHO medhald.

– Dette er konkurransevridande

Får du rabatt på NSB-toget, tar staten rekninga. Får du rabatt på buss, er det buss-selskapet sjølv som tar den økonomiske støyten for at du ikkje betaler full pris. Dette er konkurransevridande, meiner NHO Transport som på vegner av buss-selskapa køyrde saka inn for Samferdselsdepartementet sist haust.

Stordrange vil ikkje talfesta kor mykje desse rabattane kosta buss-selskapa, men dei merkar det på botnlinja, seier han.

Lave marginar for ekspressbussane

– Over tid er dette ei veldig dyr løysing for ekspress-selskapa som har ganske lave marginar, og som stadig legg ned ruter fordi dei ikkje får inntening god nok til å halda oppe det tilbodet dei har.

– Vi har tatt dette opp stadig vekk, men no har vi fått god dokumentasjon på at dagens regelverk er i tråd med kollektivtransportforordningen som EU har kome med, sa Stordrange i NHO Transport til NRK i august då dei tok saka opp med departementet.

Men klaga til departementet førte ikkje fram, og NHO gjer no det dei varsla; klagar Norge inn for EFTA sitt overvåkingsorgan ESA.

Viser til Danmark

Jon Stordrange viser til nabolandet i sør der staten subsidierer breitt.

– I Danmark har dei fått til ei ordning der ekspressbuss-selskapa får refusjon frå staten for dei sosiale rabattane de tilbyr dei reisande, på lik linje med togsubsidiene. Denne likebehandlinga er i tråd med gjeldande EU-regelverk, seier han, med strek tru på at dei vinn fram når ESA behandlar saka.

Fagseksjonen i Samferdselsdepartementet har vore i kontakt med NHO Transport.

– Dei opplyser at klaga til ESA ennå ikkje er sendt. Det er vanskeleg å kommentere ei klage som ikkje er innlevert ESA. Når klaga er sendt frå NHO Transport, vil Samferdselsdepartementet vente på ESA si behandling, seier Edvard Andersen, seniorrådgjevar i Kommunikasjonsenheten i departementet.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger