Hopp til innhold

NHOs huskeliste til Venstre havnet ved en feiltakelse hos SV

– Dette viser at de lenge har snakket sammen om radikale endringer i arbeidsmiljøloven, mener SVs Audun Lysbakken.

Trine Skei Grande ankommer Radisson Blu

Venstre-leder Trine Skei Grande

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

I en e-post, som ved en feil havnet hos SV, har NHO Mat og Drikke skrevet en huskeliste til Venstre-leder Trine Skei Grande.

Huskelisten vil NHO at Grande skal bruke i sonderingene i forkant av et nytt regjeringssamarbeid. NHO minner blant annet Venstre-lederen på å endre loven slik at sykmeldte kan bli sagt opp.

Les hele e-posten nederst i artikkelen.

Huskelisten får både SV og LO til å rase.

NHO forsøker å påvirke regjeringssonderingene. Arbeidsgiverne ønsker at det skal bli lettere å si opp folk som er sykemeldte. De vil at det skal bli enklere for arbeidsgivere å avtale mye lengre arbeidsdager enn i dag. Venstreleder Trine Skei Grande har allerede vist interesse for flere av forslagene fra NHO.

VIDEO: NHO forsøker å påvirke regjeringsforhandlingene.

– Dramatiske angrep på arbeidstakernes rettigheter

Audun Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken mener e-posten fra NHO viser at Venstre lenge har vært i dialog om radikale endringer i arbeidsmiljøloven.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Vi har hatt en valgkamp der de borgerlige har listet seg rundt på tøfler og ikke villet snakke høyt om endringer i arbeidslivet, denne mailen viser at de i virkeligheten lenge har snakket sammen om radikale endringer.

Det sier SV-leder Audun Lysbakken, som får følge av 1. nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken.

– Det er svært dramatiske angrep på arbeidstakernes rettigheter. De ønsker seg tilbake til det arbeidslivet Gerhardsen ble kjent på, der den enkelte skal stå med lua i hånda overfor arbeidsgiveren, både i forhold til arbeidstid og lønn.

– Arbeid utenfor alminnelig arbeidstid mot avspasering

Tor Arne Solbakken

1. nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, mener NHO Mat og Drikke forsøker å presse ned folks lønn i nye forslag til arbeidsmiljøloven.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

NHO Mat og Drikke viser til ni endringer de ønsker seg, i huskelisten til Trine Skei Grande. En av dem er at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale arbeid utover alminnelig arbeidstid mot senere avspasering.

NHO mener at man på den måten kan oppnå større fleksibilitet.

– Det er jo sånn at det varierer i mange bedrifter når arbeidsoppgaver skal løses, både i forhold til kunder og i forhold til at du har kontakt med andre deler av verden, sier Lars Jacob Hiim, avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO.

Solbakken i LO mener imidlertid det vitner om at NHO ønsker å få ned lønna.

– Folk skal kunne jobbe 13 timers arbeidsdag uten overtidsbetaling. Det er et forsøk på å få folk ned i lønn, det er det som ligger bak den typen forslag, sier han.

Vil at nattarbeidet skal starte ved midnatt

NHO vil at arbeid mellom midnatt og kl. 05:00 anses som nattarbeid. I dag starter natta klokka 21. Venstre-lederen sier partiet har kjempet for denne endringen lenge.

– Det handler om hva det er som skal være beregnet innenfor det regelverket vi har i dag. Vi synes vi skal legge oss nærmere det som er EU-systemet. Det er det vi har stått for i Stortinget og det er det vi kommer til å kjempe for, sier Trine Skei Grande.

Lars Jacob Hiim

Mange etterlyser større fleksibilitet i arbeidslivet, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Lars Jacob Hiim.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

NHO-direktøren mener mange etterlyser en større fleksibilitet.

– Det er jo sånn at dette vil jo være en totalpakke, og det er klart at hvis du jobber i den tiden, så vil det være en del av din vanlige arbeidstid, og du vil bli møtt med at du kan få fri på andre tidspunkter. Vi opplever at mange etterlyser den fleksibiliteten, sier Hiim.

– Vi har Venstres program med inn i sonderingene

I dag er det bortimot umulig å få sparken dersom man er sykmeldt. Det er noe NHO Mat og Drikke vil endre på. Venstre-lederen er imidlertid ikke like sikker.

– Nei, det står ikke på min huskeliste.

– Hvor tar han det fra?

– Jeg antar at det er NHO Mat og Drikke sin politikk, sier Grande, som understreker at det er Venstres program, og ikke alle huskelistene, som er med inn i sonderingene.

Under er e-posten sendt Venstre-leder Trine Skei Grande forut for regjeringssonderingene.

Først av alt – gratulerer med stortingsvalget!

Vi har tidligere hatt en dialog med Venstre om forslag til endringer i arbeidsmiljøloven, og vi har hatt gleden av å høre deg snakke om behovet for endringer her på to av våre temadager. Jeg tar meg derfor den frihet til å sende deg en liten huskeliste til de forestående sonderingene om en ny borgerlig regjering:

1. Tillate at arbeidstaker og arbeidsgiver kan avtale arbeid utover alminnelige arbeidstid mot senere avspasering. (Overtidsreglene gjelder fortsatt der hvor arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å jobbe mer.)

2. Forenkle reglene om gjennomsnittsberegning og utvide den perioden det er tillatt å gjennomsnittsberegne.

3. Tillate natt-, søn- og helligdagsarbeid i tråd med utviklingen i samfunnet.

4. Tilpasse reglene for søndags-, helligdags- og nattarbeid til EU og helligdagsfredsloven. Det vil si at arbeid mellom kl. 00:00 til 05:00 anses som nattarbeid (i tråd med EU-direktivet), mens arbeid mellom kl. kl. 00:00 til 24:00 på søndager er søndagsarbeid (i tråd med helligdagsfredsloven).

5. Tillate midlertidige ansettelser for avgrensede perioder mot at det gis fast ansettelse hvis arbeidet fortsetter etter periodens utløp.

6. Gjeninnføre unntaket fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser for selgere.

7. Ha reelle oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven, det vil si at reglen om å stå i stilling revurderes.

8. Tillate et begrenset unntak fra det særskilte stillingsvernet ved sykdom.

9. Gjeninnføre Arbeidstilsynets adgang til å gi unntak fra arbeidstidsbestemmelsene ved lokal enighet.

Epost fra NHO Mat og Drikke til Venstre-lederen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ